Conlang Wiki
Advertisement

Łunaterański układ jednostek - międzynarodowy układ jednostek miar używany na Łunateraz.

Przedrostki[]

Przedrostki w systemie łunaterańskim są oparte na dziesiątce, setce i miriadzie.

ɿ (ume-) = 10 = 101 ɘ (ka-) = 0,1 = 10-1
ɿɿ (vai-) = 100 = 102 ɘɘ (etu-) = 0,01 = 10-2
ʍ (te-) = 10 000 = 104 ɔ (me-) = 10-4
ʍʍ (tete-) = 100 mln = 108 ɔɔ (meme-) = 10-8
c (fsa-) = 1016 ɜ (fpe-) = 10-16
cc (fsafsa-) = 1032 ɜɜ (fpefpe-) = 10-32

Długość[]

Podstawową jednostką długości jest akin (ч) definiowany jako 108 promienia atomowego wodoru (orbity elektronu). Promień atomu Bohra to 1 ɔɔч (memeakin).

10-8 ч ≈ 5,3 · 10-11 m
1 ч ≈ 5,3 mm

Często stosuje się też jednostki wielokrotne:

teakin: 1 ʍч ≈ 53 m
teteakin: 1 ʍʍч ≈ 529 km

Masa[]

Podstawową jednostką masy jest bes (ƨ) definiowany jako 1024 masy spoczynkowej protonu.

10-24 ƨ ≈ 1,67 · 10-27 kg
1 ƨ ≈ 1,67 g

Jednostkami pochodnymi są:

mebes: 1 ɔƨ ≈ 167,26 ug ≈ 0,167 mg
tebes: 1 ʍƨ ≈ 16,7 kg

Czas[]

Czas na Łunateraz określa się przez lata łunaterańskie (q, ramu), dni łunaterańskie (o, lika) i podkrotności.

Rok łunaterański to rok syderyczny Łunateraz.

ramu: 1 q ≈ 331,719 d ≈ 0,9 r

Dzień (doba) łunaterański to czas między górowaniami gwiazdy Zeusoles.

lika: 1 o ≈ 1,05 d ≈ 25 h 11 min 15 s
etulika: 1 ɘɘo ≈ 15 min 7 s
melika: 1 ɔo ≈ 9 s

Rzadko stosuje się inną jednostkę (ɣ, vemu) nieopartą na charakterystyce planetarnej. Jest to czas, w jakim światło przemierza 1 akin.

vemu: 1 ɣ ≈ 1,76 · 10-11 s


Jednostki kalendarzowe[]

Jednostkami kalendarzowymi są lika (doba) i ramu (rok).

1 q ≈ 316,0796 o

Długość zwykłego roku to 316 dni łunaterańskich. 8 razy w ciągu stulecia (w cyklach 12- i 13-letnich) następuje rok przestępny, 317-dniowy. Przeciętna długość ramu to 316,08 lika. Taki kalendarz spieszy się 1 dobę na ok. 2800 lat łunaterańskich.

Przeliczanie kalendarzy[]

Lata liczy się w erach (miriada lat, teramu). Era zaczęła się ponad 1794 ramu przed odkryciem Łunateraz przez Ziemian - rok A.D. 2517 to 1794 q w notacji łunaterańskiej. Rozpoczęcie ery nastąpiło w A.D. 887.

data łunaterańska: TL = TZ • 1,101061 - 977,18
data ziemska: TZ = TL • 0,908215 + 887,49

Przyjęto, że rozpoczęta era to zerowe teramu tysięcznego teteramu, np. pierwszy ramu nowej ery to 1000ʍʍq 0ʍq 0q, a rok poprzedni - 999ʍʍq 9999ʍq 9999q.

Advertisement