Conlang Wiki
Advertisement
Fut asia2

Mapa Azji w świecie Nowych Indii.

Nowe Indie, albo też świat Nowych Indii to świat hipotetycznej przyszłości stworzony przez Kwadracika. Skupia się on głównie na Azji i części Europy, a nazwa pochodzi od kraju którego kultura jest najbardziej określona - Nowych Indii.

Świat Nowych Indii to świat około 23-go wieku, choć większość historii została zapomniana i dokładnej daty w stosunku do przeszłości nie da się określić. Charakterystycznym wydarzeniem kształtującym historię świata stał się upadek kapitalizmu i globalizmu i zerwanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Europą i Ameryką, będące pośrednimi następstwami użycia przez Amerykanów broni atomowej do wysadzenia reaktora fuzyjnego Indii, co doprowadziło do klęski ekologicznej i śmierci milionów osób.

Kraje świata Nowych Indii cechuje silne zróżnicowanie kulturowe i polityczne.

Nowe Indie[]

Lupa2
Główny artykuł: Nowe Indie
Ind1

Flaga Nowych Indii i logsanu.

Nowe Indie to jedno z potężniejszych państw Azji. Centralną rolę w polityce, ekonomii i kulturze odgrywa Bractwo (log. le Cadralcu), organizacja post-technokratyczna która łączy elementy ekonomii socjalizmu i despotyzmu z ideologią scjentyczno-technokratyczną. Naczelnymi wartościami Bractwa są: nauka, postęp, prawda i prostota, w imię których przeprowadzane są reformy i standaryzacje. Obecność lokalnej jednostki Bractwa w mieście jest widoczna przez istnienie cytadeli. Cytadele Bractwa są rozległymi kompleksami w których żyją tysiące członków organizacji, zarówno z urodzenia jak i z wyboru, część z których nigdy nie opuszcza terenu budynku, przynajmniej przez większość życia.

Obywatele Nowych Indii nie będący członkami Bractwa są określani jako "kasta produktywna" i żyją w zupełnie odmiennych warunkach. Widoczne jest silne zróżnicowane spełeczeństwa pod względem majątku, kultury i wyznania (sama religia jest w Nowych Indiach otwarcie zwalczana, choć w obawie przed buntem społeczeństwa jest to obecnie czynione bardziej cywilizowanymi sposobami niż w latach ubiegłych).

Historia Nowych Indii nie jest dokładnie znana. W trakcie pierwszych inwazji USA na Bliski schód, władzę w Indiach objął proamerykański rząd który po wycofaniu Stanów Zjednoczonych został obalony i zastąpiony przez bliżej nieokreśloną formę władzy. Kiedy, po latach, Nowe Indie ściągnęły na siebie gniew USA w związku z programem atomowym opartym na nowym reaktorze, co doprowadziło do ataku nuklearnego i katastrofy ekologicznej, władzę przejęła dyktatura (wielu zakłada, że ta sama, która rządziła wcześniej, inny twierdzą, że była to władza która obaliła poprzediną), która ściągnęła oczy całego świata no Nowe Indie i zyskała poparcie i wsparcie finansowe w celu odbudowania kraju. Dyktatura, sterowana przez rządy europejskie, nie spotkała się z powszechnym poparciem i została obalona (szczegóły także nie są znane). Po utracie władzy, miały nastąpić demokratyczne i ekonomiczne przemiany pod okiem Bractwa, które przez ubiegłe lata było organizacją naukowo-technokratyczną odpowiedzialną za program naukowy Indii, a stały się siłą polityczną.

Na gruzach zniszczonego przez autorytarne rządy i klęskę ekologiczną kraju, Bractwo zaczęło budować własną ideę państwa - Nowe Indie. Demokracja została ograniczona, wprowadzone elementy gospodarki sterowanej, opozycja religijna usunięta po oskarżeniach o terroryzm, a samo Bractwo stało się czołową organizacją kraju i zaszły w nim przemiany wewnętrzne (jak zastąpiene Komitetu Centralnego przez Kastę).

Tunguska[]

Ni tunguskans

Tunguskanie.

Tungu

Flaga Tunguski.

Tunguska to państwo totalitarne rządząne przez dyktaturę przypominającą stalinizm. Jest ona rozbita na Tunguskę Północną i Tunguskę Południową, choć jako militarystyczne imperium podporządkowuje sobie większość słabszych krajów powstałych po rozpadzie Rosji. Język urzędowy Tunguski to rosyjski z naleciałościami mongolskimi.

"Kultura" Tunguski jest opanowana przez utylitaryzm, militaryzm i kult jednostki. Sam kraj od wielu lat prowadzi nieustanne wojny i zagraża innym wielkim potęgom świata, jak Nowe Indie. Przemysł i rolnictwo w Tungusce jest całkowicie znacjonalizowane, zaś największe osiągnięcia to ogromne przekształcenia środowiskowe na obszarze Syberii.

Mówi się o potencjalnej możliwości rozdarcia Tunguski Północnej i Południowej ze względy na coraz większą siłę i ekspensywność armii generałów południa i częste sprzeciwianie się rozkazom władzy północy. Mimo wciąż przywoływanych ideałów komunizmu, w całej Tungusce życie ludzkie nie ma znaczenia a śmierć tysięcy to "tylko statystyka".

Persja[]

Persia

Flaga Persji.

Persja to nazwa pod którą w świecie znana jest super-republika islamska powstała z połączenia Iranu, Iraku, Afganistanu i mniejszych republik w okresie klęski ekonomicznej USA. Persja jest centrum fundamentalnego i konserwatywnego islamu. Językiem urzędowym jest arabski. Wraz z upadkiem wielkich demokracji świata, Persja odrzuciła praktycznią wszelką władzę demokratyczną i kraj rządzony jest całkowicie przez wpływowych ajatollahów.

Persja jest w stanie zimnej (choć nie zawsze) wojny z dwoma innymi potęgami Azji - Nowymi Indiami i Tunguską - a także z "heretykami", czyli odłamem islamu znanym jako "wszechislam", który rozprzestrzenia się w Europie i Azji, a który odrzuca wiele konserwatywnych poglądów szyickich i sunnickich.

Inne Elementy Świata[]

Ekonomia i Polityka[]

W związku z upadkiem globalnego wolnego rynku, większość państw opiera swoją ekonomię na nacjonalizacji określonych działów gospodarki lub kontroli cen. Najbardziej "wolnorynkowym" rejonem świata jest Europa, a szczególnie Wielka Brytania i Francja. System władzy w Europie jest też w większej części demokratyczny (czasami w sposób ograniczony - np. historycznie, w Czechach przed przekształceniem się z Zachodnie Republiki Słowiańskie, parlament miał stały skład i określone partie określoną liczbę głosów, mniejsze partie musiały więc działać w koalicji lub nie miały szans dojść do głosu). W Azji i na Bliskim Wschodzie demokracja jest znacznie rzadsza - występuje minimalnie w rejonie Moskwy, Azji południowej i Korei. Główna ideologia totalitarna świata to komunizm militarystyczny (Tunguska), a mniejsze formy stanowią faszyzm w Europie, scjentyzm w Nowych Indiach i niektóre odmiany socjalizmu.

Religia[]

Najbardziej dominującą religią świata, mającą wynawców w Europie centralnej i wschodniej, Azji północnej, na Bliskim Wschodzie i Afryce, jest wszechislam (choć dokładne dane nie są znane, możliwe jest, że wraz z Ameryką liczba chrześcijan jest większa). W Europie i północnej Azji (Tunguska i okolice), religia ta ma formę wszechilamu (lub panilamu), czyli islamu zreformowanego. Dwa pozostałe odmiany islamu, a szczególnie ortodoksyjni szyici (których ośrodkiem jest Persja) potępiają wszechislam jako herezję.

Inne religia powstałe w świece Nowych Indii to uniwersalizm (religia popularna w Nowych Indiach) czy gnostycyzm (powstały po obaleniu papiestwa przez faszystów).

Wojna[]

Ni truck

Opancerzony wóz bojowy Tunguski.

W związku z napiętą sytuacją polityczną i brakiem międzynarodowej kontroli, historia Świata Nowych Indii jest często kształtowana przez wojny i rewolucje. Najważniejszą potęgą militarną świata jest Tunguska, której południowa część otwarcie szykuje się do inwazji na Nowe Indie. W niedalekiej przeszłości, największymi konfliktami świata była wojna indyjsko-perska w Azji i hiszpańsko-francuska w Europie, niektórzy wspominają też rewolucję w Czechach.

Metody prowadzenia wojny znacząco zmieniły się od dwudziestego wieku. W powszechne użycie weszły pociski balistyczne i broń promieniowa (której pochodnymi są karabiny i pistolety gaussa). W związku z tym, że konwencja genewska nie jest już szanowana przez praktycznie nikogo, do użycia weszły m.in. miny, zaś w Tungusce popularna jest "ochrona" pojazdów drutem kolczastym czy kolcami, które przy rozpędzie są w stanie nabić na siebie ludzi. Tunguska znana jest także z ataków dużymi grupami ludzi przy małej dbałości o życie poszczególnych żołnierzy.

W wiązku z koncepcjami podboju, kolonializm powrócił i jest stosowany (w różnych formach) przez większe potęgi świata m.in. w Afryce i Ameryce Południowej.

Nauka[]

Postęp naukowy w Świecie Nowych Indii zaszedł, ale jest daleki od tego, co przepowiadano w ubiegłych wiekach. Podbój kosmosu zakończył się na wylądowaniu na Marsie, szczególnie po incydencie ostrzelania rakiety rosyjskiej przez pociski uranowe przez Czechy, które ogłosiły prywatność swego obszaru przestrzeni kosmicznej. Koncepcje "ochrony środowiska" przestały istnieć w wielu krajach (efekt cieplarniany i katastrofy ekologiczne jak indyjska zaczęły zmieniać klimat, ale nie dokładnie w sposób, jaki przepowiadano).

Techniki produkcji energii poszły naprzód wraz ze stworzeniem elektrowni fuzyjnych (znanych też jako elektrownie plazmowe lub tokamaki). Nowe Indie, historycznie, wiodły prym w tej dziedzinie tworząc tzw. Reaktor Nexus, czyli reaktor nowej generacji (oparty na przyspieszonym cyrkularnym ruchu cząsteczek) o który toczyła się wojna indyjsko-amerykańska. Inne typy elektrowni to elektrownie orbitalne (piersza stworzona w Brazylii) i bioreaktory (Korea).

Mimo, iż reaktor przestał istnieć, na jego podstawie stworzono tzw. silnik chronodynamiczny (lub silnik tesli), czyli udoskononalony silnik elektryczny wykorzystywany w Europie i Nowych Indii. Do powszechnego użytku powrócił też, dzięki udoskonalonej technologii, silnik parowy, wykorzystywany powszechnie do napędzania pojazdów.

Inne ważne osiągnięcia naukowe zostały dokonane w dziedzinach genetyki (program "oczyszczania genetycznego" Kasty w Nowych Indiach), optyki (chromika, czyli technika produkcji materiałów zmieniających kolor w zależności od padających na nich promieni światła), informatyki (komputery i przekaźniki kwantowe) i wspomnianej już balistyki (broń promieniowa i rozpędzanie elektromagnetyczne pocisku).

Świat Nowych Indii
Nowe Indie | Tunguska | Persja
W innych językach: MontalPolski
Advertisement