Conlang Wiki
Advertisement
Хін нудунт кієнауы: ахтіаљєдаі, kenzirlish, polski
Ахтіаљєдаі Кієнау
Ајљалӓ
Дљавsтаран щму RWHÔ sєн 7ЦА - 7Д9
Аґіѱаја: кієнау-ҝахара, ю ssӓпӓда маара
Ћєдуквsтє хін (Хаівоорі): Ҁыркаі Ахтіаља
Фљєты (Хаівоорі): Ємтљє Ахтіаља, Ӳныті, Кауркан
Тіркы юртавsтӧд (Хаівоорі) error
Тіркы юртавsтӧд (зоутар) 1
Мунікы: {{{мунікы}}}
Љхє ю гракд: {{{љхє ю гракд}}}
Љхє: Мікуант кієнауы,
Ахтіаљант кієнауы,
Ахтіаљєдаі Кієнау
Аткунт кієнау
Аткунт кієнау хін (Хаівоорі): Ҁыркаі Ахтіаља
Аљінант кієнау хін (Хаівоорі): Sуарна, Унакта
Кієнау ю sакаи (Хаівоорі): Амуљтіа
Sаљанкавsт тъ щму: {{{sаљанкавsт}}}
Kody
Conlanger–1 {{{conlanger1}}}
Conlanger-2 AR-13-ah
Przykład
Sымґувєр Ккаінамєєнє ю Наваш ю Тіркы
Вєрха тіркы боавsт љаініант sє кі хо хакъа дорант хін ір кі унтыs sє чаљукы. Кі ір кі sєљід sє мныs sє кі “Sыа„ sар нудунт тіркы хін харак ю яsтроіsы.
Ωмунікы
{{{ωмунікы}}}
Љуља ю кієнауы ssӓпӓда
Pilcrow Хін љурі таљєн ік хакъ мунікы ю Unicode.

Ахтіаљєдаі Кієнау, ајљалӓ - вєр аткунт кієнау ю Мікуі пуду, фу оноз ю Ҁыркаі Ахтіаља (єт паљан хін Sуарнаахтіанті хін Унакта). Вєр sір 1/2 ю тыммунаі тіркы юртавsт хін љурі кієнау. Хін Іна дљавsтаран sір 7ЦА ю RWHÔ sє тєкєр вах вакъ ір кє вєр аткунт кієнау ssӓпӓда; фу дуі хат акіынг.

Арт[]

Хін Мікуі пуду ю 7ЦЄ-7Д0 кады хакъарт аткунт, гранті ҳаван. Фрєо ванаҝ ю ахтіаљант шєљєдазє хат єsтыріавsтаран. Унобна хін пуду дљавsтє sє помкі ю фрєо таљєн ю ахтіаљєдаі кієнау ік љорінавsт.

Мунік sє пкатн[]

Ахтіаљєдаі ајљалӓ но ік шікаја (3Є - ю шаак10 діљаја 62) мунікы + ванаҝ. Ахтіаљант мунікы хат sымґувєр - хєнно вєр ю наљю хін кієнау, љурі вах ік љорінавsт хін вах діатро вєрха кієнауы ю маара. Хін таар хат вєрха аљю.

Хін арт мунікы хатарт ю Ахокарут нєє sє ір кє нобу ю вах. Віру єљљінікаіедаі кієнау хат зунурк sар мунікы, sє љурі нобу хат фрєо.

романт кіріљіца так ю мунік пкатн
Aa Аа Аљфа [a]
Āā Яя Я [ʲa]
Ââ Ӓӓ Ӓ [aʲ]
Ảả Ӑӑ Аквад [akv]
Bb Бб Бєєта [b]
Gg Гг Гамма [g]
Ɣɣ Ґґ Ґамма [ɣ]
Dd Дд Дєљта [d]
Ee Єє Є ѱіљон [e]
Ēē Ее Е [ʲe]
Êê Ёё Ё [eʲ]
Zz Зз Зєта [z]
Cc Цц Цади [ʦ]
Ċċ Ћћ Ћад [ʨ]
Çç Чч Чаљук [ʧ]
Īī Ии Ита [iː]
Ŧŧ Ѳѳ Ѳєта [θ]
Ii Іі І ота [i]
Jj Јј Іота [j]
Kk Кк Каппа [k]
Ll Љљ Љаідон [ɫ], [ɮ], [l]
Ŀŀ Лл Ланік [w]
Ww Жж Жєҁу [v]
Ķķ Ҝҝ Ҝахара [kɴ]
Mm Мм Мы [m]
Nn Нн Ны [n]
Uu Уу У ѱіљон [u], ω љ [y]
Ūūɣ* Юю Ю [ju]
Ûû Ӱӱ Ӱ [uʲ]
Xx Ѯѯ Ѯарs [ks]
Oo Оо О микрон [o]
Ōō Ωω Ω [ʲo]
Ôô Ӧӧ Ӧ [oʲ]
Pp Пп Пі [p]
Rr Рр Ро [rr], хін дуі нєнаљю [ɾ]
Ss Ss Sіґма [s]
Ṣṣ Щщ Щімода [ɕ]
Şş Шш Шан [ʃ]
Tt Тт Тау [t]
Vv Вв Вєрє [β], [v]
Yy Ыы Ы ѱіљон [ɨ], [ɪ] sє [ɯ]
Ȳȳ Ӳӳ Ӳ [ʝɨ]
Ŷŷ Ӹӹ Ӹ [ɨʲ]
Ff Фф Фі [f]
Qq Ҁҁ Ҁан [kʰ]
Hh Хх Хі [x]
Psps Ѱѱ Ѱі [ps]
Ħħ Ҳҳ Ҳоа [ħ]

Дуімунік я, ӓ, ӑ, ч, ћ, е, ё, ҳ, л, ω, ӧ, ш, щ, ю, ӱ, ӳ, ӹ, гъ, къ, нъ (цъ), тъ sє вєр хат хін аткунт ахтіаљєдаі енобувsт sє оноз мунік, хат ћєдуквsт хін романт ю хакъ даљу енобувsт ю ‘'’.

Advertisement