Conlang Wiki
Advertisement

Склавъния алево Кралевина Склавъния йe дьржава по Анкора, звлъстна на Склавънь. Пограньча за север на Арнория, за взник на Велъке Вресьско а Язорань, за юг на Меѕански Брег, а за запаџ на Руново. Начални град на Склавъния йсоу Праже. Сполужьтни крал е Велъкорад Ч. Набьрзно говорни език йе склавънски. Склавъния йе яна из наветшь крайь на падол, але сполужътно непатря мези напълнь алево намоцнь. Дьржава има надълга розяна по Анкора за Велъке Вресьско, ещо уставя стали черновражбни позор дла взникнь крайь. Склавънь йсоу начално лидь (ЖЬЬЬ сеть), але има такс трупа за кърль, пикоухь, найе а дивь.

Дейь[]

Начални вход: Дейь за Склавъния.

Склавъния йе последне зображенъ на справни господар к Склавь. Яй наступнь били: Лехни Съюш, Склавска Зайедница а Самусправни Край Склавия. Държава взникла наспон язорански прейуш. Склавскь племень зразбуновали йех протиф вражебницка полога, здобивайоут словода а разсделайоут вражебницка държава на две сполужьтне часть: Руново к начални град за Погморнь Пломень, звластне на цудотворци, а Язорань к начални град за Язорни Брег, звластне на вражбници. Яахна стера седиба, Ўглава, поставала за пражске мъсто. Ли весна ЖЯМЪ прокледао съюзна заброга для постронно потежньцтво, Арнория. Закладни увод на навърг била треба за обуполна обрана протиф вражебниць. Тадь заврени съюш застава ь днес, але яго ўчел са пруменил.

Са зчаса спойень на Склавъния ли весна ПООЪ, кдь ўстановъно Пражски Град, а Янеч Ъ са покралил. Нова кралевина рьгло набила к врагь а прўжтель, вьвоѕоут са знаменна дьржава за покрай. Ўчастнила на Велъка Бата за Браск а Двусвет ли ПОЪЪЪЪ-ПЪОЖ. Заден на Ноѕ у Тўчовь Бойь сказало са да Склавъния однайдла са как пограничник за земьле от Велъке Вресьско, заюте приз смрътнотворци, черновражебникь, вўпежь а непопадль. Склавъно-вресьска розяна йе надълга на падол.

Advertisement