Conlang Wiki
Advertisement

Afrykatyzacja - to zjawisko mocnego zmiękczenia i przesunięcia artykulacji niektórych głosek ku przodowi, co powoduje powstanie spółgłosek zwarto-szczelinowych ʧʲ ʤʲ (afrykaty) lub bliskich dziąsłowo-podniebiennym spółgłoskom ʨ ʥ. Afrykatyzacja występuje m.in. w gwarach Krajny i języku kaszubskim.

Advertisement