Conlang Wiki
Advertisement

Akcja Gnazdov

16 listopada 1984 - wybucha powstanie, kierowane przez nowopowstały Starospalski Front Walki o Jedność (SFWJ)

7 grudnia 1984 - po wyparciu wiatyckich sił porządkowych z Gnazdowska Marko Praskov, dowódca SFWJ, ogłasza niepodległość Gnazdowszczyzny

8 grudnia 1984 - prezydent Wiatki ogłasza stan wojenny w Gnazdowszczyznie, do guberni wkracza regularne wojsko

1 stycznia 1985 - wojsko wiatyckie opanowuje Gnazdowszczyznę, SFWJ schodzi do podziemia

1985 - mnożą się ataki partyzanckie na wojsko wiatyckie

8 kwietnia 1986 - zamach terrorystyczny SFWJ na targ w Biełaszyrze zabija 138 osób

25 lipca 1986 - Wiatka zmienia konstytucję, Gnazdowszczyzna dostaje się pod bezpośrednią jurysdykcję armii, zawieszone zostają prawa obywatelskie w guberni

30 lipca 1986 - wojsko strzela do pokojowej manifestacji obrońców praw człowieka, ginie kilkuset Gnazdowszczyków

5 stycznia 1987 - największa od początku konfliktu akcja SFWJ, powstańcy opanowują większą część miasta Gnazdowsk

7 stycznia 1987 - armia wycofuje się z Gnazdowska, otacza miasto kordonem i rozpoczyna ostrzał artyleryjski, prawie 300 tys. cywili zostaje uwięzionych w środku bombardowanej strefy

26 stycznia 1987 - podczas wiecu antywojennego w Biełaszyrze SFWJ dokonuje zamachu, ginie 15 osób, co zostaje propagandowo wykorzystane przez wiatycką armię

3 marca 1987 - po prawie 3 miesiącach ostrzału armia wkracza do Gnazdowska i opanowuje miasto

1987 - armia wiatycka wdraża nową taktykę - równocześnie z przywróceniem części swobód demokratycznych i pomocą humanitarną dla cywilów zaczynają działać wspierane przez państwo szwadrony śmierci

8 listopada 1987 - jeden z przywódców SFWJ, Dragan Mihailov, zostaje zamordowany przez wiatyckich agentów na ulicy w Kamalyi, co wywołuje kryzys dyplomatyczny na linii Kugulstan-Wiatka

7 lutego 1992 - zostaje ujawniony spisek w spalskiej armii, SFWJ traci źródła finansowania

1992-1993 - Spalsko przeprowadza serię aresztowań działaczy SFWJ, uwięzieni trafiają do Wiatki

16 maja 1994 - dowódca powstania, Marko Praskov, ginie podczas ataku terrorystycznego SFWJ na szkołę w Marikogradzie

1994-96 - trójstronne rozmowy pokojowe między Wiatką, Spalskiem, a umiarkowanymi politykami gnazdowskimi

2 czerwca 1995 - ostatni członkowie SFWJ kapitulują

Advertisement