Conlang Wiki
Advertisement

Na poniższej stronie przedstawione są trzy regularne anglijskie koniugacje oraz przykładowe koniugacje nieregularne.

Koniugacja I[]

Koniugacja I dotyczy słów, które po odjęciu litery th kończą się na samogłoskę inną niż a.

Przykładowe słowo: parleth - mówić
parleth - th = parle

Czas teraźniejszy[]

 1. ik parles
 2. thou parlest
 3. hè, sè, ètt parleth
 1. vàth parle
 2. thou parle
 3. ðouth parle

Czas przeszły[]

W czasie przeszłym w pierwszej koniugacji dodajemy do formy parle, niezależnie od osoby i liczby.

 1. ik parleð
 2. thou parleð
 3. hè, sè, ètt parleð
 1. vàth parleð
 2. thou parleð
 3. ðouth parleð

Czas przyszły[]

W czasie przyszłym w pierwszej koniugacji dodajemy operator ll' do odpowiedniej formy czasownika (zależnej od osoby i liczby, jak w czasie teraźniejszym).

 1. ik ll'parles
 2. thou ll'parlest
 3. hè, sè, ètt ll'parleth
 1. vàth ll'parle
 2. thou ll'parle
 3. ðouth ll'parle

Inne formy[]

Gèrœnd, używany w czasach złożonych, tworzymy przez pozbycie się końcówki -e i zastąpienie jej końcówką -ing. Gèrœnd dla parleth brzmi parling


Pærticip, używany w czasach "perfect", tworzymy przez dodanie do formy parle końcówki -n. Pærticip dla parleth brzmi parlen.

Koniugacja II[]

Koniugacja II dotyczy słów, które po odjęciu litery th kończą się na spółgłoskę.

Przykładowe słowo: ancomsth - przybywać
ancomsth - th = ancoms

Czas teraźniejszy[]

 1. ik ancomsts
 2. thou ancomstest
 3. hè, sè, ètt ancomsteth
 1. vàth ancomst
 2. thou ancomst
 3. ðouth ancomst

Czas przeszły[]

W czasie przeszłym w drugiej koniugacji dodajemy -teð do formy ancoms, niezależnie od osoby i liczby.

 1. ik ancomsteð
 2. thou ancomsteð
 3. hè, sè, ètt ancomsteð
 1. vàth ancomsteð
 2. thou ancomsteð
 3. ðouth ancomsteð

Czas przyszły[]

W czasie przyszłym w drugiej koniugacji dodajemy operator ll' do odpowiedniej formy czasownika (zależnej od osoby i liczby, jak w czasie teraźniejszym).

 1. ik ll'ancomsts
 2. thou ll'ancomstest
 3. hè, sè, ètt ll'ancomsteth
 1. vàth ll'ancomst
 2. thou ll'ancomst
 3. ðouth ll'ancomst

Inne formy[]

Gèrœnd, używany w czasach złożonych, tworzymy przez dodanie końcówki-(t)ing. Gèrœnd dla ancomsth brzmi ancomsting

Pærticip, używany w czasach "perfect", tworzymy przez dodanie do formy ancoms końcówki -ten. Pærticip dla ancomsth brzmi ancomsten.

Koniugacja III[]

Koniugacja III dotyczy słów, które po odjęciu litery th kończą się na samogłoskę a.

Przykładowe słowo: frath - strzępić
frath - th = fra

Czas teraźniejszy[]

 1. ik fræs
 2. thou fræst
 3. hè, sè, ètt fræth
 1. vàth fræ
 2. thou fræ
 3. ðouth fræ

Czas przeszły[]

W czasie przeszłym w trzeciej koniugacji dodajemy -æð w miejsce -a w formie fra, niezależnie od osoby i liczby.

 1. ik fræð
 2. thou fræð
 3. hè, sè, ètt fræð
 1. vàth ancomsæð
 2. thou ancomsæð
 3. ðouth ancomsæð

Czas przyszły[]

W czasie przyszłym w trzeciej koniugacji dodajemy operator ll' do odpowiedniej formy czasownika (zależnej od osoby i liczby, jak w czasie teraźniejszym).

 1. ik ll'fræs
 2. thou ll'fræst
 3. hè, sè, ètt ll'fræth
 1. vàth ll'fræ
 2. thou ll'fræ
 3. ðouth ll'fræ

Inne formy[]

Gèrœnd, używany w czasach złożonych, tworzymy przez dodanie końcówki-ing. Gèrœnd dla frath brzmi ancomsfraing

Pærticip, używany w czasach "perfect", tworzymy przez dodanie do formy fra końcówki -æn w miejscu -a. Pærticip dla frath brzmi fræn.

Advertisement