Conlang Wiki
Advertisement

Federacja Księstwa Bestialii, Bestialia - małe, rozproszone państwo, otoczone zewsząd Polską i Słowenią. Jest najmniejszym państwem na Ziemi, nie licząc nieoficjalnej Landlandii.

Nazwa[]

Pochodzenie[]

Od wyrazu bëstia (bestia).

W innych językach[]

 • Angielski: Federation of Beastialand Duchy
 • Bestialski: Federatia Ksensvod Bëstialad
 • Polski: Federacja Księstwa Bestialii

Założyciel[]

Andrzej I Lamus (ur. 2 grudnia 1994 w Rawiczu, w Polsce) - książę Federacji Księstwa Bestialii od 10 lipca 2007. I sekretarz Partii Kapitalistycznej.

Andrzej poznał komunizm w wieku 9 lat. Spodobał mu się. Wkrótce przekonał się, że to kretynizm i został konserwatystą.

Polityka[]

Bestialia dzieli się na 3 prowincje, a te na 14 hrabstw. Nad każdą z prowincji władzę sprawuje gubernator, a nad każdym hrabstwem hrabia. Terytoria niewolnicze są bezpośrednią własnością króla, nikt nie sprawuje tam samorządu.

Partie[]

Partia Kapitalistyczna (PKa)[]

Partia rządząca obecnie. Kieruje nią sam książę Andrzej I Lamus. Innymi znacznymi twarzami w niej są wicekról Maciej I Foh i była królowa Loia I Iolaina. Większość członków to mieszkańcy Starej Bestialii. Celami partii są:

 • utrzymanie jak najdłużej systemu rynkowego,
 • wygrane w wyborach,
 • zapewnienie należytych miejsc zamieszkania i pracy.

Partia Ekonomiczna (PE)[]

Tą partią kieruje hrabia Jonu Ŧimas I Timi. Zrzesza ona głównie Jończyków. Partia chroni gospodarkę i prawa konsumentów; organizuje happeningi "antylichwowe".

Partia Racjonalistyczna (PR)[]

W niej najwyższy urząd piastuje hrabia Kasi Mare I Kasu. Sto procent członków to ateiści. W partii większość to mieszkańcy Kasi. Celami są obniżenie znaczenia Kościoła w życiu i zdejmowanie krzyży.

Partia Pacyfistyczna (PP)[]

Rządzi nią hrabia Dżumy Południowej Hipolit I Angël. Większość to obywatele jego hrabstwa. Partia stawia sobie za zadanie kierowanie siłami zbrojnymi (choć faktycznie robi to wicekról) i obronę państwa przed atakami z zewnątrz.

Partia Idiotów (PI)[]

Jej prezesem jest hrabia Dżumy Północnej Mah I Spoke. W partii przeważają Dżumczycy Północni. By dostać się do niej potrzeba co najwyżej 100 punktów IQ. To ona odpowiada za oświatę, kulturę oraz sztukę.

Partia Komunistyczna (PKo)[]

Największy wróg polityczny PKa. Władzę dzierży hrabia Fiucji Darosav I Fiut. Mimo zaciekłej walki politycznej, prywatnie jest on przyjacielem króla. Tej partii chodzi o lepsze prawa dla wykształconych, uwłaszczenie ludu rolniczego, nacjonalizację i likwidację burżuazji.

Siły zbrojne[]

Składają się z wszystkich pełnoletnich obywateli płci męskiej (ok. 200).

Prawo[]

Jest zupełnie wyjątkowe i oryginalne, o czym mogą świadczyć paragrafy:

 • Każdy obywatel ma swój cykl życiowy. Od urodzenia do osiągnięcia drugiego roku życia człowiek posiada status niemowlęcia (nemovlent). Po osiągnięciu drugiego roku życia nadaje się status i prawa dziecka (decko), które wygasają w wieku dwudziestu lat. Dzieci nazywa się chłopcami (hopëc) i dziewczynami (devcina), w zależności od płci. Po skończonym okresie dziecięcym następuje okres dorosłości.
 • Zakazuje się:
  • zabójstwa (łącznie z aborcją i eutanazją)
  • kradzieży
  • cudzołóstwa (z wyjątkiem sytuacji, gdy doszło do poczęcia)
  • świętokradztwa
 • Karą za zabójstwo jest zapłodnienie in vitro (jeśli skazaną jest kobieta zdolna do urodzenia dziecka) lub sklonowanie. Za wykonanie wyroku śmierci grozi... kara śmierci.

Język[]

Język bestialski (Enzëk bëstials) jest językiem używanym w całej Bestialii jako jeden z dwóch urzędowych, obok polskiego.

Alfabet[]

Bestialski używa dostosowanego alfabetu łacińskiego, obejmującego 26 znaków: 23 litery z podziałem na małe i duże (z jednym wyjątkiem, nie istnieje duże "ë") oraz trzy znaki mające znaczenie w gramatyce bestialskiej.

 • Aa
 • Bb
 • Cc
 • Dd
 • Ee
 • ë
 • Ff
 • Ŧŧ
 • Gg
 • Hh
 • Ii
 • Kk
 • Ll
 • Mm
 • Nn
 • Oo
 • Pp
 • Rr
 • Ss
 • Tt
 • Uu
 • Vv
 • Zz
 • - (zmëslik)
 • ~ (rozmëslik)
 • ± (obmëslik)

Podstawowe zwroty[]

 • proszę – Prosim
 • dziękuję – Dekovim
 • przepraszam – Preprosim
 • Jak masz na imię? – Ko imenit?
 • Mam na imię... – Imenim ...
 • Dzień dobry – Vitamot.
 • Do widzenia – Zegnamot.
 • Nie rozumiem – Nerozumemot.
 • Tak – To.
 • Nie – Neto.
 • Czy mówisz po polsku? – Ko movit polsok?
 • Nie mówię po bestialsku. – Nemovim bëstialsok.
 • Ile to kosztuje? – Ko varta?

"Ojcze nasz" po bestialsku[]

Tatan nebov, sventi imenetv, pridi krolesvotv, bendi volatv, nebok zemov. Hlebanod denni dat dis den. I odpustitan vinin, odpustianenak vinnikinam. I nevoditan pokusav, li zbavitan zlod. Pëvnok.

Advertisement