Conlang Wiki
Advertisement


Biała kawa (veltang: belkenet, belański: cwéccinete) jest najpowszechniejszą w Jawie substancją narkotyczną, spotykaną w postaci ziaren i liści rośliny o tej samej nazwie. Skutki jej przyjęcia są powszechnie określane jako wzmocnienie wszelkich wrażeń zmysłowych. Biała kawa, w teorii, nie posiada bezpośrednich skutków ubocznych i nie powoduje uzależnienia, co uczyniło ją w świecie Jawy popularniejszą od pozostałych narkotyków, a nawet alkoholu. Jej rolę podkreśla fakt, że stanowi ona oficjalną walutę na terenie Południowej i Północnej Seleny.

Nazwa[]

W veltangu, biała kawa bywa różnie określana jako belkenet, belai kenet, belkenetî, belai kenetî lub po prostu kenet czy kenetî. W belańskim biała kawa jest jednoznacznie określana jako cwéccinete. Nazwy te wywodzą się z języka Kuanów, w którym nasiona rośliny określane były jako cwǽtcinæti (dosł. "nasiona umysłu"). Różnorodność nazw w veltangu bierze się stąd, że określenie "biała" (bel- lub belai) jest często dodawane dla odróżnienia od czarnej kawy (mającej podobne właściwości do kawy z rzeczywistego świata), zaś nieakcentowana ostatnia samogłoska bardzo często wypada. W rejonie Al-Dar, oficjalną nazwą rośliny i jej składników jest belkenet.

Historia[]

Biała kawa jest rdzenną rośliną kontynentu Seleny i była od wieków używana przez Kuanów i Gerajów. Od tych pierwszych została niezależnie przejęta przez kultury Nissajów (z południowej Seleny) i Belan (z Imperium Wysp). Ci drudzy, jeszcze przed Wielką Plagą i kolonizacją Seleny przez Ronanów, rozpowszechnili białą kawę w Atrei, skąd przywędrowała z kolonistami z powrotem do Seleny.

Rola[]

Kuani oryginalnie wykorzystywali białą kawę jako walutę, w odróżnieniu od Ronanów i Belanów z Atrei, dla których była ona po prostu używką. Jednak wraz z ekspansją kolonialną na południe, biała kawa stała się de facto walutą Seleny Północnej i Seleny Południowej. Al-Dar i Kaurai Gur pozostały jedynymi regionami, w których używana jest waluta monetarna (odpowiednio kon i kaurdak).

W obecnych czasach, w związku z walutową rolą białej kawy, jej uprawa jest - przynajmniej w Selenie Północnej - ściśle kontrolowana przez Al-Dar. Jej uprawa przez osoby trzecie jest przestępstwem porównywalnym z fałszerstwem pieniędzy, stanowiącym zagrożenie dla scentralizowanej gospodarki kontynentu. W Selenie Południowej, gospodarka opiera się silniej na władzach lokalnych, i to one odpowiadają (bądź nie) za uprawę i przygotowanie rośliny.

Napływ i wypływ kawy z Al-Dar jest skrupulatnie kontrolowany, choć jej przemyt kwitnie. W samym Mieście, stosunek władz do posiadania i używania kawy zależy od dzielnicy. Narkotyk ten jest zdecydowanie najpowszechniejszy w Trójkącie Zachodnim, gdzie jest powszechnie dostępną używką i w pewnym sensie nieoficjalną walutą w handlu narkotykami, i dzielnicach Kuanów, gdzie ma znaczenie kulturowe.

Spożycie[]

Podstawowymi skutkami spożycia białej kawy jest wyostrzenie wrażeń zmysłowych, zwiększona percepcja i zdolność koncentracji, ochota do komunikacji i socjalizacji, uczucie wesołości, głęboki sen i odporność na ból i zmęczenie. Niektórzy przypisują narkotykowi zdolność wzmożonej "kontroli" nad zarówno pozytywnymi i negatywnymi doznaniami, tak, że osoba po spożyciu kawy jest w stanie skupić się na niektórych z nich, a inne odrzucić. Dlatego osoby zmęczone są w stanie zapaść po niej w głęboki sen lub wyciszyć, a osoby pracujące zapomnieć o zmęczeniu i skoncentrować.

Biała kawa nie posiada bezpośrednich skutków ubocznych w rodzaju "kaca" i powszechnie przyjęte jest, że nie powoduje uzależnienia, a przynajmniej fizycznego. W ostatnich latach, wraz z postępem medycyny, niektórzy naukowcy zaczęli przypisywać białej kawie negatywny wpływ długoterminowego użycia, przede wszystkim na wątrobę.

Substancja narkotyczna gromadzi się w ziarnach, oraz, w mniejszym stopniu, w liściach rośliny. Najpopularniejszym sposobem jej przyjęcia jest żucie nasion, co uwalnia narkotyk stosunkowo powoli, bądź sporządzenie z niej gorącego napoju. Niektórzy dodają do napoju liście rośliny, co poza wzmocnieniem efektów kawy, zmienia nieco jej smak.


Advertisement