Conlang Wiki
Advertisement

Budżet ODAM-u składa się prawie w 100% ze składek członkowskich (drobny procent stanowią dary dla ODAM-u, które są składane okazjonalnie głównie przez państwa stowarzyszone). Ilość środków, jakie kraj ma przeznaczyć na budżet oblicza się poprzez sumę stosunków pomnożoną razy procent zaratusztrian, a potem razy 10 (kraje, które mają ponad 50% populacji zaratusztriańskiej, czyli w praktyce tylko Persja i Media, płacą składkę niepomnożoną razy 10) uzyskując w ten sposób liczbę miliardów o. Stosunki, jakie się dodaje to:

  • populacja kraju członkowskiego do populacji ODAM-u
  • wielkość terytorium kraju członkowskiego do wielkości terytorium ODAM-u
  • PKB kraju członkowskiego do PKB ODAM-u

Pieniądze uzyskane w ten sposób są następnie rozdzielane między kraje członkowskie na inwestycje religijno-kulturalne i wsparcie rolników zaratusztrian i rzemieślników zaratusztrian.

Obecny stan budżetu[]

Obecnie PKB ODAM-u oblicza się na ok. 5 947 416 mld o.

Wynika z tego, że suma składek w roku 2008 wyniesie 195 mld o. Według planów zostanie ona podzielona następująco:

Państwo Wpłata na składkę Procent z budżetu Wypłata z budżetu Ogólne zyski/straty
Persja i Media 68 mld o 36% 70,2 mld o 2,2 mld o
Indie 93 mld o 36% 70,3 mld o strata: 22,7 mld o
Jemen 16 mld o 5% 9,8 mld o strata: 6,2 mld o
Oman 9 mld o 4% 7,8 mld o strata: 1,2 mld o
Armenia 3 mld o 3% 5,9 mld o 2,9 mld o
Azerbejdżan 6 mld o 4% 7,8 mld o 1,8 mld o
Iran brak 5% 9,8 mld o 9,8 mld o
Zanzibar brak 1% 2 mld o 2 mld o

Pozostaje 6%, czyli ok. 11,7 mld o na specjalne potrzeby. W razie niewykorzystania tych funduszy przez cały rok, zostają one przekazane krajowi, który najwięcej stracił (w roku 2008 będą to Indie.

Istnieją również wstępne plany budżetowe na rok 2009 (przy ogólnym budżecie 195 mld o):

Państwo Wpłata na składkę Procent z budżetu Wypłata z budżetu Ogólne zyski/straty
Persja i Media 68 mld o 36% 70,2 mld o 2,2 mld o
Indie 93 mld o 50% 95,5 mld o 4,5 mld o
Jemen 16 mld o 5% 9,8 mld o strata: 6,2 mld o
Oman 9 mld o 4% 7,8 mld o strata: 1,2 mld o
Armenia 3 mld o 1% 2 mld o strata: 1 mld o
Azerbejdżan 6 mld o 1% 2 mld o strata: 4 mld o
Iran brak 1% 2 mld o 2 mld o
Zanzibar brak 0% brak brak

Według tego planu pozostanie jeszcze 2% (3,9 mld o), które, jeśli nie zostaną wykorzystane na bieżące potrzeby, dostanie Jemen.

Advertisement