Conlang Wiki
Advertisement

Cyrylica ahtialańska (ah. ахтіалант ћірілліца) - jedna z metod zapisu języka ahtialańskiego, używana głównie tam, gdzie nie ma możliwości skorzystania z alfabetu ahtialańskiego.

Nazwa lit.
Translit.
Słowo
Translit.
IPA Znaczenie Litera
Translit.
Wartość
fonet.
Warianty
Translit.
аљфа
alfa
арт
art
['ärt] "żywność" А а
A a
[ä], [ɑ] a, ɑ
a, ä
я
ya
ріря
rirya
['rirjä] "zwyczaj" Я я
Ya ya
[jä], [jɑ] ja, jɑ
ya, yä
ӓ
ay
аідӓз
aidayz
['ɑjdäjz] "beton" Ӓ ӓ
Ay ay
[äj], [ɑj] aj, ɑj
ay, äy
аквад
akvad
ӑпынтіа
ăpıntia
['ɑkɸapɨ̃ntjä] "uniwersytet" Ӑ ӑ
Ă ă
/äkɸ/
бєєта
beeta
бохнуу
bohnuu
[bɔx'nuː] "buty" Б б
B b
[b]
гамма
gam”a
гадја
gadja
['gädjä] "robak" Г г
G g
[g]
ғамма
ġam”a
ғємана
ġemana
[ɣe'mɑ̃nã] "porządek" Ғ ғ
Ġ ġ
[ɣ]
дєљта
delta
доон
doon
[doːn] "trzynaście" Д д
D d
[d] d, ð
d, ḋ
ҙао
ðao
ҙєннє
ðenne
['ðɛ̃nːẽ] "kopyto" Ҙ ҙ
Ð ð
[ð]
є ѱіљон
e psilon
єsтыріавsт
estıriavst
[ɛs'tɨrjäβst] "zapomnieć" Є є
E e
[ɛ] ɛ, ə
e, ë
е
ye
енобувsт
yenobuvst
[jeno'buβst] "spisać" Е е
Ye ye
[jɛ] jɛ, jə
ye, yë
ё
ey
кумё
kumey
['kumɛ̃ĩj] "źródło" Ё ё
Ey ey
[ɛj] ɛj, əj
ey, ëy
зєта
zeta
зарі
zari
[zä'ɾi] "próba" З з
Z z
[z]
цади
cadī
ціsтірє
cistire
[t͡sis'tiɾɛ] "sklep" Ц ц
C c
[t͡s]
ћад
ċad
єћа
eċa
['ɛt͡ɕä] "błysk" Ћ ћ
Ċ ċ
[t͡ɕ]
чаљук
çaluk
чату
çatu
[t͡ʃä'tu] "dzień" Ч ч
Ç ç
[t͡ʃ]
ита
ī
иман
īman
[iː'mä̃n] "sprytny" И и
Ī ī
[iː]
ѳєта
ṭeta
ѱєыѳєвsт
pseıṭevst
[psɛɨ'θeβst] "spać" Ѳ ѳ
Ṭ ṭ
[θ]
і ота
i ota
Іна
Ina
['inä] "Ziemia" І і
İ i
[i]
јота
jota
јаарт
jaart
[jäːrt] "minister" Ј ј
J j
[ʝ], [j] j, ʝ
j, ȷ
кап҃а
kap”a
кєруму
kerumu
[kɛ'rumu] "kerum" К к
K k
[k]
љамда
lamda
љан
lan
[ɮän] "ziemia" Љ љ
L l
[ɮ]; [ɫ], [l] ɮ, ɫ, l
ḷ, ŀ, l
ланік
ŭanik
ланік
łanik
[w̃a'ɲik] "kwiat" Л л
Ł ł
[w]
ԝєҁу
wequ
ԝарє
ware
[vä'ɾe] "siedem" Ԝ ԝ
W w
[v]
ҝаа
knaa
ҝахара
knahara
['k̃͡nɑ̃h̃ɐ̃ɾä] "straż" Ҝ ҝ
Kn kn
[k̃͡n͈]
мы
мунік
munik
[mũ'ɲik] "litera" М м
M m
[m], [m͈]
ө ѱіљон
ö psilon
вөөрт
vöört
[βɨ̯ɘrt] "lód" Ө ө
Ö ö
[ə], [ɘ] ø
ны
наваш
navaş
[na'βäʃ] "prawo" Н н
N n
[n], [n͈] n, ɲ
n, ñ
у ѱіљон
u psilon
унамі
unami
[u'nami] "dowódca" У у
U u
[u], [i˞] u, y
u, ü
ю
yu
юрт
yurt
[jurt] "mowa" Ю ю
Yu yu
[ju] ju, ʝu
yu, ȷu
ӱ
uy
ӱкаан
uykaan
[uj'kãn] "zmrok" Ӱ ӱ
Uy uy
[uj]
ѯі
xi
ѯарs
xars
[k͡särs] "przestrzeń" Ѯ ѯ
X x
[k͡s], [h͡s] ks, hs
ҩӓн
ǵayn
каsєҩаі
kaseǵai
['käsɛʢäi] "rycerz" Ҩ ҩ
Ǵ ǵ
[ʢ]
о микрон
o mīkron
орік
orik
[ɔ'ɾik] "chleb" О о
O o
[ɔ] ɔ
ω
yo
мω
myo
[mj̃ɔ̃] "gwiazda" Ω ω
Yo yo
[jɔ]
ӧ
oy
ӧм
oym
[ɔ̃jm] "pełny" Ӧ ӧ
Oy oy
[ɔj] ɔj
пі
pi
потаs
potas
['pɔtäs] "czas" П п
P p
[p]
ро
ro
рөва
sayröva
[säj'rəβa] "kalendarz" Р р
R r
[r], [ɾ] r, ɾ
r, ṛ
ү ѱіљон
ü psilon
љоурмєнү
lourmenü
['ɮourmen͈ỹ] "świątynia" Ү ү
Ü ü
[i˞]; [y]
ұ микрон
ů mīkron
нұхон
nůhon
['n͈ʉ̃hɔn͈] "wygląd" Ұ ұ
Ů ů
[ʉ]
sіғма
siġma
sаріөрі
sariöri
[särjɛ'ɾi] "pakt" S s
S s
[s]
щімода
ṡimoda
щөөма
ṡööma
['ɕɨ̯ɘmä] "wizyta" Щ щ
Ṡ ṡ
[ɕ]
шан
şan
шарі
şari
[ʃä'ɾi] "matka" Ш ш
Ş ş
[ʃ]
тау
tau
тым҃унаі
tım”unai
[tɨ̃mːũ'nãji] "federacja" Т т
T t
[t]
ԏаа
tnaa
ԏоні
tnoni
['t̃͡nɔ̃ɲĩ] "obywatel" Ԏ ԏ
Tn tn
[t̃͡n͈]
вєрє
vere
вєрнік
vernik
[βɛr'ɲik] "wszyscy" В в
V v
[β], [v] β, v
v, ṿ
ы ѱіљон
ı psilon
ымаря
ımarya
[ɨ'märjä] "plastik" Ы ы
I ı
[ɨ], [ʉ] ɨ, ʉ
ı, ĭ
ѵ
ѵн
yın
[ʝɨn] "pora" Ѵ ѵ
Yı yı
[jɨ], [jʉ] jɨ, ʝɯ
jı, ȷĭ
ӹ
ıy
ӹдовsт
ıydovst
['ɨjdɔβst] "robić" Ӹ ӹ
Iy ıy
[ɨj]
ҧаа
pnaa
ҧу
pnu
['p̃͡n͈ũ] "także" Ҧ ҧ
Pn Pn
[p̃͡n͈]
фі
fi
фєн
fen
[fɛn] "niedaleko" Ф ф
F f
[f], [φ] f, φ
f ff
һаа
fnaa
һотту
fnottu
['f̃͡nũʈʼu] "góra" Һ һ
Fn fn
[f̃͡n͈], [h̃͡n͈] fn, φn, hn
ҁан
qan
ҁєҁє
qeqe
[qʰɛq͡ʜɛ] "teoria" Ҁ ҁ
Q q
[q͡ʜ]
хі
hi
нұхон
nůhon
['n͈ʉ̃hɔn͈] "wygląd" Х х
H h
[h], [x], [ç] h, x
ѱі
psi
ѱона
psona
['p͡sɔnä] "uwaga" Ѱ ѱ
Ps ps
[p͡s]
ҳуа
ħua
ҳамы
ħamı
['ʜɑmʉ̃] "pożar" Ҳ ҳ
Ħ ħ
[ʜ]
Advertisement