Conlang Wiki
Advertisement

Czasowniki w siboli

Tryb oznajmujący[]

Czas teraźniejszy[]

W czasie teraźniejszym czasownik może mieć co najwyżej cztery różne formy. Forma "my inkluzywnego" jest zawsze równa formie 2. osoby l. pojedynczej i mnogiej. Formy 1. i 3. osoby l. mnogiej są również tożsame.

Przykładowa odmiana czasowników: gig (być), ulig (mieć), modalnych i regularnych. (kreska oznacza brak końcówki, sam rdzeń)

gig ulig -eg -ig
1 sg lo gil lo ul lo -el lo -i
2 sg foq giya foq uliya foq -oya foq -iya
3 sg ebi gij ebi ulij ebi - ebi -ij
1 pl (ekskl) lob gi lob uli lob - lob -i
(inkl) xib giya xib uliya xib -oya xib -iya
2 pl xoq giya xoq uliya xoq -oya xoq -iya
3 pl eb gi eb uli eb - eb -i

Czas przeszły[]

gig ulig -eg -ig
1 sg lo zif lo ulif lo -ef lo -if
2 sg foq zofa foq ulifa foq -ofa foq -a
3 sg ebi zif ebi ulif ebi -ef ebi -if
1 pl (ekskl) lob zif lob ulif lob -ef lob -if
(inkl) xib zofa xib ulifa xib -ofa xib -a
2 pl xoq zofa xoq ulifa xoq -ofa xoq -a
3 pl eb zif eb ulif eb -ef eb -if

Czas przyszły[]

W czasie przyszłym do tematu jest dodawany prefiks ro- (po spółgłosce) lub rav- (po samogłosce).

Czasowniki regularne (i ulig) mają sufiksy -i (1. i 3. osoba l. pojedynczej i mnogiej), -a (2. osoba l. pojedynczej i mnogiej oraz inkluzyw) dodawane bezpośrednio do rdzenia.

Czasowniki modalne mają dla każdej osoby identyczną formę zakończoną na -e.

Czasownik gig ma w czasie przyszłym nieregularną odmianę:

1 sg lo re
2 sg foq roya
3 sg ebi roj
1 pl (ekskl) lob re
(inkl) xib roya
2 pl xoq roya
3 pl eb re

Tryb rozkazujący[]

Każdy czasownik (oprócz modalnych) ma jedną formę rozkazującą, samodzielnie występującą w 2. osobie l. pojedynczej. Aby określić inną osobę, do której skierowany jest rozkaz, używa się odpowiedniego zaimka z tą formą.

Czasowniki modalne nie mają form rozkazujących.

Przykładowe formy trybu rozkazującego czasowników gig, ulig i regularnych.

gig ulig -ig
2 sg giy uliy -iy
3 sg ebi giy ebi uliy ebi -iy
1 pl (inkl) xib giy xib uliy xib -iy
2 pl xoq giy xoq uliy xoq -iy
3 pl eb giy eb uliy eb -iy

Tryb warunkowy[]

Tryb warunkowy jest tworzony analitycznie - przez czasownik posiłkowy bosig łączący się z supinem czasownika głównego, np.

  • Lo bosi gogi. - byłbym
  • Xoq bosiya zujogi. - widzielibyście

Supinum[]

Tworzenie supina jest regularne - następuje zamiana końcówki bezokolicznika -ig na końcówkę -ogi.

Imiesłowy[]

Od czasowników modlanych nie tworzy się gerundiów, supinów ani imiesłowów.

Gerundium to rzeczownik odsłowny. Gerundia odmieniają się według deklinacji spółgłoskowej.

gig ulig -ig
gerundium gogil ulil -il
im. czynny
teraźniejszy
gogilaz ulilaz -ilaz
im. przeszły gogifaz ulifaz -ifaz
im. bierny - ulirol -irol
Advertisement