Conlang Wiki
Advertisement

Zespół blisko związanych gwar języka spalskiego używanych w okolicach miasta Belobreżo oraz w reszcie wschodniego Primora. Tym samym zasięg obejmuje obszar Belobreżskiej Republiki Autonomicznej. Wykazuje cechy przejściowe pomiędzy dialektami starospalskimi na wschodzie a primorskimi na zachodzie.


Główne cechy dialektalne[]

 • ż > z
 • > ž
 • š > s
 • č > c
 • e, o, a pochylone kolejno jako o, a, e
 • protetyczne v w wyrazach jedno- lub dwuwyrazowych
 • a > o po spółgłoskach nosowych
 • zachowanie miękkiego r i l (w zapisie jako rj, ri, li)
 • u > o po grupach typu Dr (spółgłoska zębowa + r)
 • zachowanie starej formy przedrostka u- wraz z przyimkiem u
 • reliktowe formy narzędnika

Ważniejsze gwary lokalne[]

 • belobreżska właściwa (miasto Belobreżo i okolice przyległe bezpośrednio)
 1. pełne zmiękczenie zbitki nj, lokalnie zapisywanej jako ń
 2. wymowa h jako /š/ przed i
 3. f jest bardzo rzadkie i przeważnie zastępowane przez p
 • starachowska (rejon miasta Starahovi)
 1. wymowa głosek d, t kolejno jako /ð/, /þ/ w pozycji interwokalicznej
 2. wymowa s jak š przed p i t
 • rybicka (rejon miasta Ribici)
 1. c > č jeżeli po obu stronach wysþepuje i
 2. liczebnik jeden jako avan (zapożyczenie)
 3. h jako w sylabie akcentowanej
 • bielińska (rejon miasta Bjaline)
 1. irańsko brzmiące nazwy kolorów czerwonego, niebieskiego i żółtego
 2. akcent grawisowy
 3. k, t/þ > g, d/ð L(i)_
 • duchowiecka (rejon miasta Duhovac)
 • strzelińska (rejon miasta Stralin)
 • dragowicka (rejon miasta Dragovici)
 • krapczyńska (rejon miasta Krapci)

Forma literacka[]

Forma literacka dialektu belobreżskiego powstała jako efekt prac lokalnych językoznawców (Stanislav Rakva, Josif Maričkov oraz Roman Pjatrica), mających za cel promocję oraz ratunek lokalnego dialektu przed popularną w połowie XX w. inwazją gwar primorskich i językiem ogólnokrajowym.

Stanowi zlepek gwar belobreżkiej właściwej, starachowskiej i rybickiej, z niewielkim wpływem bielińskiej. Pozostałe narzecza nie miały wpływu na kształt belobreżskiego języka literackiego.

Przykład formy literackiej[]

Ovca i końi (Owca i konie)

"Na kopacu ovca, katara bes sersti końi pavidjela; avan tjažkij vuez tjagnal, vtaren veligen kovceg dvigal, i trjeten całavoku vjozl prjatko. Ovca rakla konjom: "Sordce men baleje, kadi vidjut kak całavok konjom djalati kozeje." Końi atvjastili: "Sluši, ovco, sordca nos baleju, kadi vidjome kak całavok bjare tvoju serst na kamžu lo sebe. Paslušut tu radu, ovca peres ravnina pabjažila."

Advertisement