Conlang Wiki
Advertisement

Dynastia Kēhrpat to ród rządzący dawniej Persją i Medią (od 226 roku), a od 16 kwietnia 1888 roku - ród Naczelnych Magów Federacji Persji i Medii.

Obecni członkowie[]

Obecni członkowie dynastii, to:

 • Kartir IV - Naczelny Mag Persji i Medii (54 lata).
 • Rudābe - żona Kartira (49 lat).
 • Fēridun - starszy syn Kartira i Rudābe (26 lat).
 • Mithradāt - młodszy syn Kartira i Rudābe; jednocześnie proponowany przez ojca następca na urząd Naczelnego Maga, co wzbudza sporo kontrowersji, gdyż do tej pory na trwałe i prawnie władzę przejmowała tylko pierwsza linia rodu (23 lata).
 • Amāl - żona Fēriduna (20 lat).
 • Nabihe - żona Mithradāta (21 lat).
 • Amite - córka Mithradāta i Nabihe (4 lata).
 • Šāpuhr - syn Fēriduna i Amāl (2 lata).

Legendy i mity[]

Wśród ludności Persji i Medii krąży wiele legend i mitów na temat dynastii i jej członków powiązanych często z przyszłością państwa. Niektóre z nich to:

 • Dobra wróżba Kartira - według tego podania, zawsze, gdy na tronie znajdzie się Kartir, nastąpią ważne wydarzenia na korzyść kraju. Za Kartira I zmieniono dynastię; za Kartira II odparto bardzo potężny najazd Arabów i zrównano w prawach Persów i Medów; za Kartira III zakończono okres decentralizacji i utworzono republikę zaratusztriańską, a także walczono w obu wojnach światowych; zaś uważa się, że ogromnie doniosłym wydarzeniem za Kartira IV było zwycięstwo nad Iranem w 2006 roku.
 • Klątwa Balaša - legenda ta mówi, iż gdy Bāhram II zabijał Balaša, ten drugi rzucił klątwę na ród, że upadnie on, gdy na tronie zasiądzie Balaš II. Nigdy władca o tym imieniu nie zdobył już władzy.
 • Pech Mithradāta - obywatele Federacja utworzyli niedawno inne, równie ciekawe podanie. Według niego, młodszy syn obecnego Naczelnego Maga, Mithradāt, nie może mieć synów. Jako że Kartir IV wybrał go na następcę (choć ten wybór formalnie nic nie znaczy, to dotychczas takie wybory były zatwierdzone), to w takiej sytuacji linia Mithradāta nie ma zbyt długiej przyszłości. Na szczęście to tylko podanie.

Lista władców z dynastii[]

 • Kartir I (pan. w l.: 226-244) pierwszy władca dynastii
 • Narses I (pan. w l.: 244-260)
 • Bāhram I (pan. w l.: 260-275)
 • Šāpuhr I (pan. w l.: 275-278) z bocznej linii
 • Narses II (pan. w l.: 278-311)
 • Peroz I (pan. w l.: 311-321)
 • Peroz II (pan. w l.: 321-333)
 • Šāpuhr II (pan. w l.: 333-387)
 • Jāzdkird I (pan. w l.: 387-392)
 • Balaš (pan. w l.: 392-396) z bocznej linii
 • Bāhram II (pan. w l.: 396-415)
 • Bāhram III (pan. w l.: 415-432)
 • Bāhram IV (pan. w l.: 432-436)
 • Jāzdkird II (pan. w l.: 436-471)
 • Peroz III (pan. w l.: 471-503)
 • Khosrū I (pan. w l.: 503-548)
 • Khosrū II (pan. w l.: 548-557)
 • Narses III (pan. w l.: 557-563)
 • Peroz IV (pan. w l.: 563-564) z bocznej linii
 • Artabanā V (pan. w l.: 564-567) z bocznej linii
 • Khosrū IV (pan. w l.: 567-604)
 • Fēridun I (pan. w l.: 604-617)
 • Rostam (pan. w l.: 617-621)
 • Narses IV (pan. w l.: 621-658) I najazd arabski
 • Fēridun II (pan. w l.: 658-679)
 • Kartir II (pan. w l.: 679-718) II najazd arabski; utworzenie Królestwa Persko-Medyjskiego
 • Šāpuhr III (pan. w l.: 718-727)
 • Jāzdkird III (pan. w l.: 727-765)
 • Peroz V (pan. w l.: 765-776)
 • Khosrū V (pan. w l.: 776-807)
 • Dātā I (pan. w l.: 807-821)
 • Dātā II (pan. w l.: 821-833) z bocznej linii
 • Artabanā VI (pan. w l.: 833-835) z bocznej linii
 • Mithradāt I (pan. w l.: 835-838)
 • Mithradāt II (pan. w l.: 838-850)
 • Narses V (pan. w l.: 850-879)
 • Fēridun III (pan. w l.: 879-926)
 • Bāhram V (pan. w l.: 926-930)
 • Dāryavuš IV (pan. w l.: 930-969)
 • Dātā III (pan. w l.: 969-976)
 • Khosrū VI (pan. w l.: 976-988)
 • Fēridun IV (pan. w l.: 988-1000)
 • Dāryavuš V (pan. w l.: 1000-1025)
 • Dāryavuš VI (pan. w l.: 1025-1106)
 • Šāpuhr IV (pan. w l.: 1106-1107)
 • Ardāšir I (pan. w l.: 1107-1111)
 • Dātā IV (pan. w l.: 1111-1126)
 • Ardāšir II (pan. w l.: 1126-1136)
 • Jāzdkird IV (pan. w l.: 1136-1182)
 • Ormūz I (pan. w l.: 1182-1201)
 • Ormūz II (pan. w l.: 1201-1221)
 • Ormūz III (pan. w l.: 1221-1245) I najazd mongolski
 • Ardāšir II (pan. w l.: 1245-1256)
 • Dāryavuš VII (pan. w l.: 1256-1288) II najazd mongolski
 • Narses VI (pan. w l.: 1288-1303)
 • Peroz VI (pan. w l.: 1303-1309)
 • Peroz VII (pan. w l.: 1309-1336)
 • Bāhram VI (pan. w l.: 1336-1357)
 • Jāzdkird V (pan. w l.: 1357-1365)
 • Khosrū VII (pan. w l.: 1365-1401)
 • Šāpuhr V (pan. w l.: 1401-1422)
 • Dātā V (pan. w l.: 1422-1428)
 • Bāhram VII (pan. w l.: 1428-1449) z bocznej linii
 • Ardāšir III (pan. w l.: 1449-1453) z bocznej linii
 • Narses VII (pan. w l.: 1453-1460)
 • Narses VIII (pan. w l.: 1460-1471)
 • Khosrū VIII (pan. w l.: 1471-1497)
 • Ormūz IV (pan. w l.: 1497-1502)
 • Ardāšir IV (pan. w l.: 1502-1559)
 • Šāpuhr VI (pan. w l.: 1559-1584)
 • Ardāšir V (pan. w l.: 1584-1589; 1596-1598; 1600-1603) Wielka wojna domowa (l. 1588-1604) - Ardāšir V rządzi na zmianę z Kyaską I Kazvišem
 • Dātā VI (pan. w l.: 1604-1636)
 • Narses IX (pan. w l.: 1636-1650)
 • Fēridun V (pan. w l.: 1650-1695)
 • Jāzdkird VI (pan. w l.: 1695-1699)
 • Kawē I (pan. w l.: 1699-1713)
 • Narses X (pan. w l.: 1714-1741) przez rok wcześniej panował Kyaska II Kazviš
 • Kawē II (pan. w l.: 1741-1764)
 • Peroz VIII (pan. w l.: 1764-1784)
 • Ormūz V (pan. w l.: 1784-1802)
 • Kawē III (pan. w l.: 1802-1812) w 1802 roku przez krótki czas rządził w Persji Perski Rząd Narodowy
 • Dātā VI (pan. w l.: 1812-1823)
 • Šāpuhr VII (pan. w l.: 1823-1843)
 • Ormūz VI (pan. w l.: 1843-1857)
 • Khosrū IX (pan. w l.: 1857-1883)
 • Kartir III (pan. w l.: 1883-1884; 1885-1886; 1887-1947) Wojna rewolucyjno-dynastyczna (l. 1884-1887) - ród Takhičir kilkakrotnie zdobywa władzę - raz tworząc na trzy miesiące Persko-Medyjski Rząd Narodowy; Utworzenie Federacji Persji i Medii (republiki zaratustriańskiej); I wojna światowa; II wojna światowa
 • Dāryavuš VIII (pan. w l.: 1947-1957)
 • Narses XI (pan. w l.: 1957-1984)
 • Šāpuhr VIII (pan. w l.: 1984-1990)
 • Kartir IV (pan. w l.: 1990-?)
Advertisement