Conlang Wiki
Advertisement

Ferycja (rom. Fericia) to jeden z dwunastu regionów Romanii. Jego stolicą jest miasto Feryczereszt. Składa się z ośmiu prefektur: Ăvanţîn, Cărmei, Chirinar, Muntejovi, Nuchieu, Rovira, Părăfrugei i Puşet. Liczy 5 002 300 mieszkańców (1. miejsce w kraju) i zajmuje powierzchnię 5 691,88 km² (12. miejsce w kraju). Graniczy na północy i zachodzie ze Starą Romanią, a na południu i wschodzie z Trasyrwanią. Główne miasta to Feryczereszt (Fericereşti, 2 577 439), Sorie (230 009), Bătra (176 550), Kampostor (Campustor, 174 590), Durostor (Dîrstor, 174 004), Pacea (135 399) i Curina Nibită (102 889). Mieszkańcy Ferycji to fericieni. 86% obszaru regionu jest zurbanizowane i stanowi część aglomeracji feryczereszteńskiej, która wykracza poza granice Ferycji.

Istnieje wiele departamentów o powierzchni przekraczającej powierzchnię Ferycji, są to np. wszystkie departamenty Kresztanii, za wyłączeniem Waradynu i Fiory. Stąd też wynika zachowanie w Ferycji dawnego podziału na prefektury o mniejszym zakresie samorządności – utworzenie tu departamentów mijałoby się z celem. W planach federalizacyjnych kraju, Ferycja miałaby stać się tzw. Dystryktem Federalnym, rządzącym się nieco innymi prawami, niż poszczególne autonomiczne jednostki.

Nazwy prefektur pochodzą od nazw siedmiu feryczereszteńskich wzgórz – wyjątkiem jest prefektura Nuchieu, której nazwa oznacza po prostu centrum.

Advertisement