Conlang Wiki
Advertisement
Fe-t

Wyobrażenie Myśli.

Fe-m

Wyobrażenie Czynu.

Fe-w

Wyobrażenie Słowa.

Filozofia ecka - popularna nazwa systemu naukowo-filozoficznego używanego przez Etów, opartego w dużej mierze na rekurencji i braku wartości. Według tej filozofii świat jest zbudowany z pierwiastka duchowego i tzw. pierwiastków pustych.

Przedmioty materialne nie istnieją same w sobie - istnieją tylko jako widoczne przejawy wykorzystujących je czynności (ang. action). Osoby istnieją poprzez budujący je pierwiastek duchowy (duszę) i dokonywane czyny (ciało).

Pierwiastki puste[]

Pierwiastki puste, próżnia (z ang. void) są interpretowane jako bezwartościowe cząstki zyskujące wartość dzięki tworzonym przez nie strukturom.

Struktury[]

Pierwiastek duchowy[]

Pierwiastek duchowy, również Duch, Dusza (ang. Spirit), to jedyna cząstka posiadająca wartość sama w sobie, lecz niematerialna. Jest również pierwszą strukturą. Dusza jest tym, co ożywia rzeczy.

Myśl[]

Myśl, Impuls (ang. Thought) - druga struktura, zbudowana z Ducha i czterech pierwiastków pustych (5 elementów). Można ją przedstawić jako impuls nerwowy spowodowany działaniem duszy i istnieniem układu nerwowego (przejawu czynności myślenia).

Czyn[]

Czyn, Ruch (ang. Motion) - trzecia struktura, zbudowana z Myśli i dwudziestu pierwiastków pustych (25 elementów). Interpretuje się ją często jako ruch mięśni spowodowany impulsem nerwowym i istnieniem mięśni (przejawu czynności ruchu).

Słowo[]

Słowo (ang. Word) - czwarta struktura, zbudowana z Czynu i stu pierwiastków pustych (125 elementów). Jest przedstawiana jako przejaw komunikacji (gest, słowo, wiadomość), w węższym znaczeniu jako głoska tworzona przez czyn narządu mowy: usta (wargi), język, głos (krtań), oddech (płuca) i intencję nadrzędnej myśli (mózg).

Zmysł[]

Zmysł, również Sens, Znaczenie (ang. Sense) - piąta struktura, złożona ze Słowa i pięciuset pierwiastków pustych (625 elementów).

Nurty[]

Fe1

Istnieją trzy nurty:

  • W nurcie północnym istnieje pięć struktur. Zmysł jest strukturą różną od Duszy; jest najdoskonalszą i największą możliwą strukturą.


Fe3
  • W nurcie zachodnim istnieje nieskończenie wiele struktur. Zmysł jest strukturą analogiczną do Duszy, lecz nie tożsamą. Na wyższych poziomach istnieją struktury większe od Zmysłu w czterech grupach: analogów Duszy, Myśli, Czynu i Słowa.


Fe2
  • W nurcie wschodnim istnieją cztery struktury. Zmysł jest tożsamy z Duszą. Cztery struktury tworzą cykl.


Advertisement