Conlang Wiki
Advertisement

Szablon:Ŀãxwaga Guno, zơwơbã rŭzơb: gunxsų ŀãxwaga, xfa fex nãdexãrãz ŀãxwaga, ãdãmasŭ tã Timpul, sŭ ãlŀŭa ơ gunxsų xiwu ŀãxwagartã. Xfa miơdasŭ dta Nesŭr lã Mŭrŭc; dta dexãrãz dơdcŭ xfasŭ dta zơw ãc b’sozmieŀơrre; ŀãxwaga xfa ųt miơdasŭ tã ãdơr dta xdgŭŀasŭ texre lã xdgŭŀre.

Kŀic[]

Xdgŭŀ[]

Lãtŭn tiidãc[]

Xŭnxsų tiidãc[]

Bãxstŭd[]

Guno ãlŀŭa ơ praguno ŀãxwaga, sŭ xfa "xabed" ơ gunxsų xiwu ŀãxwagartã, dta sŭ xfa rŭ etlãpơtxsų, zơkxsų, awnexsųolnaxglųnxsų.

Guno ơlã ŀãxwagar[]

Guno ka ceprŭdãr wơs natŭraŀŀãwagarų, xgŭz nã xfa kŭxơb. Xfap wơs -ciơk cŭnia, w.ŭ. informaciơk (ơ lãtŭnxsų informatio), ơ axsxsalxsų, w.ŭ. xgdŭziŀśtocil), bãxstŭdbaśtido). Nã guno xfa bircãr dta natŭraŀ bildtar.

Ơcųr[]

W innych językach:
АхтіаљєдаіAngliscGunoKencirlishPollokPolskiRal'ęmytŽajan

Szablon:Gunxsų xiwu ŀãxwagartã

Advertisement