Conlang Wiki
Advertisement
Flag-eth Ta strona jest napisana w języku ęmuckim. Aby zobaczyć polską wersję, kliknij tutaj.

Gunskaflaga

Gunųmy-pankalmut

Gunut, Gunųmyt syr'atkan - varanąme-syr'atkantǫ-raf Timpul da'izusrek. Syr'aną-raf Nescyria i Merycja ito'uh. Ito-pevį-tof-a-varat vilritbośivek.

Otsyr'atboś[]

Aa Ãã Bb
Cc
Dd Ee Ff Gg Xx
Ii
Kk Ll Ŀŀ Mm Nn Oo Ơơ Pp Rr Ss Tt Uu Ŭŭ Ųų Ww Zz
/a/ /ã/ /b/ /ʦ/, /ɣ/ /d/ /ɛ/ /f/ /g/ /x/ /i/, /j/ /k/ /l/ /w/ /m/ /n/ /ɔ/ /o/ /p/ /r/ /s/ /t/ /u/ /ɜ/ /ũ/ /v/ /z/
xs xz xg xdg ii dt bt
/tʂ/ /ʐ/ /dʐ/ /ij/ /t/ /t/


W innych językach:
АхтіаљєдаіAngliscGunoKencirlishPollokPolskiRal'ęmytŽajan
Advertisement