Conlang Wiki
Advertisement
hamarez
hamarez
Sposoby zapisu: łaciński
Typologia: SVO
Faktycznie
Utworzenie: BartekChom w 2009
Cel utworzenia: język dla centaurów - leśnych koczowników
Klasyfikacja: języki sztuczne
 • artystyczne
  • hamarez
Kody
Conlanger–1 ham
Conlanger–3 ukc.ham.bch
W światy Urzędu kontroli nad chaosem
Regiony : Zielony Las Centaurów
Klasyfikacja: języki zielonych krain
 • języki omalez
  • hamarez
Lista conlangów
Pilcrow Ta strona może zawierać znaki Unicode.

Hamarez - język centaurów z Zielonego Lasu.

Nazwa własna: hamárez [hɒmɒ̌ɾæz] (r. m., IV deklinacja, akcent e)

Fonetyka[]

Samogłoski[]

i ɛ ɒ u

Podstawa allofonii (jeśli spełnia kilka warunków, liczy się pierwszy)

 • nieakcentowane /i/
  • między /u/ a /ɛ/ lub /ɒ/ przechodzi w [ʏ]
  • obok /u/ przechodzi w [y]
  • obok /ɛ/ lub /ɒ/ przechodzi w [ɪ]
 • nieakcentowane /ɛ/
  • między /i/ a /u/ przechodzi w [ø]
  • obok /i/ przechodzi w [e]
  • obok /u/ przechodzi w [œ]
  • obok /ɒ/ przechodzi w /æ/
 • nieakcentowane /ɒ/
  • między /i/ a /u/ pozostaje [ɒ]
  • obok /u/ przechodzi w [ɔ]
  • obok /ɛ/ lub /i/ przechodzi w [ä]
 • nieakcentowane /u/
  • obok /i/ przechodzi w [ʉ]
  • obok /ɛ/ lub /ɒ/ przechodzi w [ʊ]

Akcent[]

Ton wznoszący (á ' ɒ̌), opadający (à ` ɒ̂) i wznosząco-opadający (â ^ ɒ᷈).

Spółgłoski[]

pʰ t̪ʰ kʰ
p t̪ k
b d̪ ɡ
f v s z x h
w j m n l ɾ ʎ

Alfabet[]

a b d e f g h i j k l m n p r s t u v w x z

Dwuznaki ph, th, kh, lj.

a be de e ef ge ha i jat ka el em en pe er es te u ve we xe zet

Budowa sylaby[]

Budowa sylaby (C)(C)V(C)(C) z dość rozbudowaną fonotaktyką i zasadami asymilacji przy łączeniu wyrazów.

 • Hierarchia sonorności - [TS]LVL[TS].
 • Rozziew niedozwolony.
 • Zgodna dźwięczność obstruentów, dopuszczalne dźwięczne na końcu.
 • TS niedopuszczalne
 • /j w/ obok odpowiednio /i u/ w rdzeniu niedopuszczalne
 • /h/ tylko samo, w wygłosie niedozwolone, pojawia się, gdy trzeba uniknąć rozziewu.
 • A- + A = AhA
 • T- + h = Th
 • l- + j = lj
 • W zbitce asymilacja wsteczna, ale przydech zawsze powoduje ubezdźwięcznienie i przechodzi na koniec

Składnia[]

Sztywny szyk SVO.

Częste konstrukcje typu "On mi się podoba".

Rzeczownik[]

Odmiana[]

 • Mianownik - celownik
 • Biernik
 • Komitatytw
 • Ablatyw
 • Allatyw
 • Wołacz
Odmiana rzeczowników
I II III IV V
l.p. M. -k -l -k -rez -k
B. -mi -mi -f -f -mi
K. -ta -ta -ta -ta -mas
Ab. -kh -kh -v -kh -v
Al. -hag -de -ha -hag -lj
l.m. M. -ve -ve -hag -rev -hag
B. -x -x -x -x -x
K. -hi -hi -ne -ne -ne
Ab. -ba -th -hi -ba -ba
Al. -g -le -le -r -g

Wołacz zawsze bez końcówki.

Akcent[]

kilka wzorów ruchomego akcentu - sylaba pierwsza (1); ostatnia (-1), przedostatnia (-2) i trzecia od końca (-3) wyrazu(0)/tematu.

Wzory akcentu
a b c d e f g
M. Ab. l.p. Ab. l.m. ^1 '-2 '0-3 `0-1 '-1 '-2 '1
B. K. l.p. l.m. ^1 `-2 '0-3 ^1 '-3 '-3 '1
M. l.m. ^1 `-2 ^0-2 `1 `-2 ^1 `-1
Al. l.p. ^1 `-2 ^0-2 `1 `-2 ^1 '-2
Al. l.m. W. ^1 '-2 ^1 `0-1 ^1 '-2 ^-1

Rodzaje[]

Rodzaj męski, żeński i nijaki, tam gdzie nie naturalny, według zasad:

 • męski
  • mężczyźni i samce
  • duże zwierzęta
  • ogień, światło, gwiazdy, nocne niebo...
  • ogniska, namioty, elementy obozu...
  • liczebniki
  • języki
 • żeński
  • kobiety i samice
  • drzewa i krzewy
  • dzienne niebo, zjawiska pogodowe
  • imiona
 • nijaki
  • małe zwierzęta
  • rośliny zielone
  • kamienie
  • uczucia
Dopuszczalne kombinacje
a b c d e f g
I m mn ż m
II ż ż m
III n ż
IV ż m żn
V mżn

W liczbie mnogiej dla mieszanych rodzajów rodzaj męski zawsze kiedy jest, rodzaj żeński, kiedy jest i nie ma męskiego, nijaki tylko sam.

Przymiotniki[]

Przymiotniki odmieniają się jak rzeczowniki. Zmieniają odmianę i akcent zależnie od rodzaju.

m ż n
A IIe IIc IIIc
B IIe IIIc IIIc
C IVe IVb IIIb
D Vg IVf IIa

Przysłówki maja formę mianownika przymiotnika o rodzaju podmiotu (przy czasownikach) lub przymiotnika (przy przymiotnikach).

Liczebniki[]

 • 1. kathál (A) [kɒt̪ʰɒ̌l]
 • 2. vàwarev (C) [vɒ̂wäɾæv]
 • 3. xàve (A) [xɒ̂væ]
 • 4. drève (B) [d̪ɾɛ̂vɛ]
 • 5. dáljuk (Ib) [d̪ɒ̌ʎʊk]
 • 6. rélik (Vb) [ɾɛ̌lɪk]
 • 7. khùk (Id) [kʰûk]
 • 8. élmuk (Ib) [ɛ̌lmʊk]
 • 9. álmuk (Ib) [ɒ̌lmʊk]
 • 10. dâljtnek (Ia) [dɒ᷈ʎt̪næk]
 • 100. bûmftik (Ia) [bu᷈mft̪yk]

System dziesiętny. Osobne słowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10000.

 • 1, 2, 3, 4 - odmieniają się jak przymiotniki, związek zgody
 • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 60, 70, 80, 90 - odmieniają się jak rzeczowniki, rzeczownik z the w liczbie mnogiej
 • 11 - "dziesiątka (jeden) pies" - "dziesiątki (jednego) psa", 12 - "dziesiątka dwa psy" - "dziesiątki dwóch psów", 53 - "pięćdziesiątka trzy psy" - "pięćdziesiatki trzech psów"
 • 20 - "dwie dziesiątki psów" - "dwóch dziesiątek psów"
 • 21 - "dwie dziesiątki (jeden) pies" - "dwóch dziesiątek (jednego) psa"
 • 56 - "pięćdziesiątka szóstka psów"
 • 100, 10000 - jak rzeczowniki, rzeczownik w liczbie pojedynczej, nieodmienny - "setka pies" - "setki pies"
 • 101 - "setka jeden pies" - "setki jednego psa", 200 - "dwie setki pies" - "dwóch setek psa", 102 - "setka dwa psy" - "setki dwóch psów", 107 - "setka siódemka pies" - "setki siódemka pies", 10000 analogicznie
 • 500 - "piątka setka pies" - "piątki setka pies"
 • 501 - "piątka setka jeden pies" - "piątki setka jednego psa"
 • 2000 - "dwie dziesiątki setka pies" - "dwóch dziesiątek setka pies", 5500 - "pięćdziesiątka piątka setka pies" - "pięćdziesiątki piątki setka pies"
 • 520 - "piątka setka dwie dziesiątki pies" - "piątki setka dwóch dziesiątek pies"
 • 1'0100 - "miriada setka pies" - "miriady setka pies"
 • 1'0205 - "miriada dwie setki piątka pies" - "miriady dwóch setek piątka pies"
 • 5'0002'0002'0000 - "piątka miriada dwie miriady dwie miriady pies" - "piątki miriada dwóch miriad dwóch miriad pies"
 • 1'2345'6789 - "miriada dwudziestka trzy setki cztery dziesiątki piątka miriada sześćdziesiątka siódemka setka osiemdziesiątka dziewiątka pies" - "miriady dwudziestka trzech setek cztery dziesiątki piątka miriada sześćdziesiątka siódemka setka osiemdziesiątka dziewiątka pies" (odmienia się największą liczbę (dziesiątki razem z jednostkami) i związki z 2, 3, 4 (oraz 1 dla rzeczownika))

Czasowniki i zewnętrzne przymiotniki zawsze mają liczbę mnogą i rodzaj rzeczownika (poza samym 1).

Czasownik[]

Czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. Odmiana przez osoby, nie przez liczby. Tryb oznajmujący, łączący i rozkazujący. Czasowniki dokonane i niedokonane, dla obu grup wszystkie formy.

Odmiana czasowników
I II III IV
1. os. 2. os. 3. os. 1. os. 2. os. 3. os. 1. os. 2. os. 3. os. 1. os. 2. os. 3. os.
Tryb oznajmujący cz. przeszły -ru -ri -nam
cz. teraźniejszy -bu -be -da
cz. przyszły -thu -lje -lja
Tryb łączący cz. przeszły -rug -rig -nag
cz. teraźniejszy -bum -bakh -bam
cz. przyszły -thug -thakh -tham
Tryb rozkazujący cz. teraźniejszy -0 -pe -0 -0 -0
cz. przyszły -he

W 1. os. (tylko l.m.), jak widać, używany nagi temat. "pies gotuj" w 3 os.


Trzy czasy imiesłowów, w roli strony biernej konstrukcje nieosobowe.

Przyimki[]

 • the + Ab. - zastępuje dopełniacz

Przykładowe słowa[]

Kapámek (Ib), Pertàk (Id) - imiona męskie

Advertisement