Conlang Wiki
Advertisement

Prehistoria Ahtialii jest okresem ziem ahtialańskich od pojawienia się na nich ludzkości do wynalezienia pisma. Nie ma pewności co do okresu trwania prehistorii, istnieją tezy zakładające, że mogli się pojawić nawet jedenaście tysięcy lat przed naszą erą, ale nie później niż w połowie piątego tysiąclecia p.n.e. Naukowcy są także dość zgodni, że ludzie nie pojawili się na planecie Haivoori naturalnie, np. na drodze ewolucji, ale przez transfer międzyplanetarny za pomocą kerumu z Ziemi.

Pojawienie się ludzkości[]

Flagaahtialii
Historia Ahtialii
Chronologia
Do 3500 p.n.e.
2000 p.n.e. - 1300 p.n.e.

Istota ludzka najprawdopodobniej pojawiła się na ziemiach ahtialańskich na terenie Ȳnyti i prowadziła koczowniczy tryb życia. W podobnym czasie grupy ludzkie, pochodzące najprawdopodobniej z terenów Mezopotamii, pojawiły się także na terenie fianeuków numer 1, 30 (Stara Ahtialia) i 26 (Suarna). Ciężkie warunki w wysokich i niebezpiecznych górach północnej części fianeuku nr 1 zmusiły mieszkające tam ludy do masowych migracji. Podzieliły się najprawdopodobniej na dwie grupy, które się rozłączyły zapewne przez waśnie ich przywódców. Jedna poszła na zachód i napotkała tam jeszcze wyższe góry, druga poszła na południe, gdzie znalazła żyzne tereny pod uprawę na wyżynie górnego biegu rzeki Akrau.

Harnia[]

Wiele ludów nadal napływało w górskie tereny fianeuku nr 1 i zmuszało dalsze plemiona do "lodowcowego" migrowania na południe. Największe z plemion dotarło do dolnych brzegów rzeki Akrau i na początku 5 000 roku założyło miasto Harnię. Doszło tam do rewolucji identycznej jak ta zwana na Ziemi neolityczną - ludzie porzucili myśliwstwo i zbieractwo, i osiedlili się na stałe, zajmując się hodowlą i uprawą roślin. Prawdopodobnie ta część ludów ahtialańskich uprawiała Distę, roślinę o dużych, soczystych owocach, jeszcze dzisiaj gdzieniegdzie uprawianą. Hodowano pancerniki (zwane ahtiaɫume - stąd nazwa państwa "Ahtialia" kraj pancernika), prawdopodobnie ze względu na wartość ich pancerza, lecz największe znaczenie miały jako żywe, dowodziły powiem bogactwa. Ich odchody użyźniały glebę, więc od IV tysiąclecia p.n.e. zostały uznane za święte i zabroniono zabijania ich.

Kamiva[]

Niektóra część ludów ahtialańskich, która założyła Harnię, rozpoczęła wędrówkę na wschód, w góry. Nad rzeką Kod, ok. 3000 p.n.e., założona została Kamiva.

Palan[]

Część ludów, które poszły od górskiego centrum na wschód, dotarła do rzeki Kala i założyli tam kilka osad, lecz największe plemiona poszły dalej na wschód i osiedliły się na nizinie palańskiej, zakładając w ok. 4700 roku przed naszą erą miasto Palan. Wtedy dominowały tam stepy, a uprawa roślin nad rzeką Kala przynosiła wielkie bogactwa żywności, którą dowożono do Palan.

Ahokarut[]

Mniej więcej w 2162 roku p.n.e. ahtialański przywódca plemienia Taeiƕova, Ahokarut, zakłada pierwsze państwo na kontynencie Mikui, zwane państwem Ahokaruta, na cześć założyciela. Wtedy powstało pierwsze pismo - ahokarutańskie, co naturalnie oznacza koniec epoki prehistorycznej.

Advertisement