Conlang Wiki
Advertisement

Ihshi
Ihshi
Utworzenie: Haxy.M w 2006
Cel utworzenia: kryptografia
Sposoby zapisu: alfabet łaciński
Kody
Conlanger–1 ih
Lista conlangów
Pilcrow Ta strona może zawierać znaki Unicode.

Język ihshi (ih. ih shi czyt. ih ʂi - mroźny poranek) sztuczny język, nieprzynależący do żadnej grupy językowej. Powstał pierwotnie między rokiem 2005, a 2006 (dokładna data nieznana) w celach kryptograficznych. Obecnie nie jest już wykorzystywany do kryptografii, ale dalej jest rozwijany. Podstawowymi założeniami podczas tworzenia języka był brak podobieństwa do żadnego z istniejących języków oraz możliwość zapisu w ASCII.

Fonetyka[]

Charakterystyczną cechą języka ihshi jest mała ilość używanych głosek, sumarycznie 14 (5 samogłosek i 9 spółgłosek, przy czym jedna zaniknęła i jest niema)


Samogłoski[]

Przednie Tylne
Przymknięte
Blank vowel trapezoid
i
u
ɛ
ɔ
a
Półotwarte
Otwarte

Spółgłoski[]

Płucne[]

Dwu‐
wargowe
Dzią‐
słowe
Retro‐
fleksyjne
Języcz‐
kowe
Krta‐
niowe
Nosowe m n  
Zwarte t ɢ  
Szczelinowe s ʂ h

Zwarto-szczelinowe[]

Jedyną spółgłoską zwarto-szczelinową pojawiającą się w języku ihshi jest ʦ.

Alfabet[]

Do zapisu używany jest alfabet łaciński.

 • a [a]
 • i [i]
 • u [u]
 • e [ɛ]
 • o [ɔ]
 • tz [ʦ]
 • t [t]
 • h [h]
 • hh - nieme "h", poprzedzająca samogłoska jest dłuższa
 • gh [ɢ]
 • sh [ʂ]
 • s [s]
 • m [m]
 • n [n]


Podstawowa gramatyka[]

Podmiot[]

Podmiot w zdaniu oznaczany jest partykułą -mai [mai]. W mowie potocznej w prostych zdaniach partykuła ta może być pominięta.

 • Przykład: Aitzuhha shimai. [aiʦuːa ʂimai] - Jesteś piękna(y).


Negacja[]

Negujemy przez dodanie okołorostka tzu...ne [ʦu nɛ]. Istotne jest który element jest otoczony.

 • Przykład: shehh nehh [ʂɛː nɛː] (biały kwiat) - tzushehhne nehh [ʦuʂɛːnɛ nɛː] (niebiały kwiat).


Liczba mnoga[]

Liczbę mnogą tworzymy poprzez dodanie przyrostka -tehh [tɛː].

 • Przykład: misute[misutɛ] (młodsza siostra) - misutetehh[misutɛtɛː] (młodsze siostry).


Liczebniki[]

W ihshi liczebniki nie występują. W miejsce liczebnika głównego dla dwóch lub więcej elementów użyjemy normalnie liczby mnogiej (przyrostek -tehh [tɛː]). Jeśli element jest tylko jeden, a chcemy zaznaczyć, że jest jeden a nie pierwszy użyjemy słowa ane[anɛ](jedyny, tylko jeden). W miejsce liczebnika porządkowego używa się rzeczownika bez partykuły tworzącej liczbę mnogą.

 • Przykład: Shen enitehh nisenmime. [ʂɛn ɛnitɛː nisenmimɛ] - Jechałem trzy dni. Shen eni nisenmime. [ʂɛn ɛni nisenmimɛ] - Jechałem trzeciego dnia.
 • Przykład: Ane shan nineme. [anɛ ʂan ninɛmɛ] - Spałem jedną noc. Shese shan nineme. [ʂɛsɛ ʂan ninɛmɛ] - Spałem pierwszej nocy.

Być / mieć[]

Być ani mieć nie występują jako niezależne czasowniki. Do tych przypadków używa sięprzyrostków -a[a](być) i -she[ʂɛ](mieć). Partykuły te mogą być jednak w szczególnych przypadkach traktowane jak oddzielne słowa.

 • Przykład: Otzuhha utzumai. [ɔʦuːa uʦumai] - Jezioro jest wielkie.
 • Przykład: Tenemai umeshe. [tɛnɛmai umɛʂɛ] - On(ona, ono) ma dom.

Przypadki[]

Istnieją dwa przypadki: mianownik i dopełniacz. Mianownik nie zmienia rzeczownika w żaden sposób. Dopełniacz tworzy się przez dodanie przyrostka -ne [nɛ].

 • Przykład: Senene nitzuhh. [sɛnɛnɛ niʦuː] - Widzę was.

Czasy[]

W języku ihshi wyróżnia się dwa czasy: teraźniejszy i przeszły. Czas przyszły nie występuje. W jego miejsce używa się czasu teraźniejszego. Czas teraźniejszy nie modyfikuje czasownika w żaden sposób. Czas przeszły tworzny jest przez dodanie przyrostka -me [mɛ].

 • Przykład: Tenetehhmai nineme. [tɛnɛtɛːmai ninɛmɛ] - Oni(one) spali(ły).

Rodzajnik określony[]

Jeśli chcemy wyrazić, że chodzi nam o tą jedną, konkretną rzecz użyjemy przyrostka -es [ɛs].

 • Przykład: Inashihh umesheme. [inaʂiː umeʂɛmɛ] Umeesmai nieteme. [umɛːsmai niɛtɛmɛ] - Miałem piękny dom. Ten dom spłonął.

Linki[]

Advertisement