Conlang Wiki
Advertisement

Typowe imię romańskie składa się z imienia właściwego ([ainte]nume), miana nadawanego zwykle przy chrzcie (depuşnume lub nume de botez) oraz dwóch nazwisk (nume de femeia) – pierwszego z nazwisk matki i pierwszego z nazwisk ojca, rozdzielonych spójnikiem i (e). Zwykle podaje się tylko imię właściwe i pierwsze z nazwisk, użycie pełnej formuły wymagane jest jednak przy przedstawianiu się osobom równym wiekiem i starszym, jak również w wielu sytuacjach urzędowych.

Tradycja podwójnego imienia i podwójnego nazwiska sięga czasów późnorzemskich i została zachowana w wielu krajach remańskich. Niemniej jednak, zdarzają się przypadki, zwłaszcza wśród mniejszości narodowych, że dana osoba posiada tylko jedno imię lub tylko jedno nazwisko. Prawo romańskie zezwala osobom pełnoletnim posiadającym jedno imię i/lub jedno nazwisko na używanie dowolnie wybranych przez siebie mian, pod warunkiem, że zgłoszone zostanie to do urzędu stanu cywilnego odpowiedzialnego za obszar, w którym owe osoby mieszkają.

Imię właściwe i imię od chrztu[]

Większość powszechnie używanych imion w Romanii ma pochodzenie łacińskie lub została zapożyczona jeszcze w czasach Imperium. Szczególną estymą cieszyły się od zawsze imiona pochodzenia biblijnego, sporą popularność pozyskały także imiona greckie, a także niektóre słowiańskie. Od pewnego czasu obserwuje się trend wśród młodych rodziców, aby nazywać dzieci imionami romańskich królów i królowych.

Najpopularniejsze imiona właściwe i od chrztu[]

Imię męskie Ilość osób Pochodzenie Imię żeńskie Ilość osób Pochodzenie
Rafăi 384 112 < hebr. Rapha'el przez rzem. Raphael Cerîna 402 594 < rzem. Caelina
Ionas 379 439 < hebr. Yonah przez rzem. Ionas Mărţa 355 392 < rzem. Martha
Micăi 332 294 < hebr. Myka'el przez rzem. Michael Ghenîna 345 302 < gr. Ιωάννινα
Emir 305 106 < łac. Emilius Cărorîna 296 430 < łac. Carolina
Paul 253 453 < łac. Paulus Aderaida 255 205 < germ. Adelheit
Advertisement