Conlang Wiki
Advertisement

Język azoński (az. Aziwán, ang. Azonian language) - język urzędowy w Królestwie Azonii oraz w Tenebrisie, używany w całym Orbisie, którym posługuje się około 2 miliardów osób.

AZOŃSKI
Aziwán
Ilość mówiących ok. 2 miliardy osób
Kody
Conlanger–1 azo
Utworzenie: Azoński Związek Językowy (ALL)
Cel utworzenia: Język urzędowy
Używany w : Królestwo Azonii, Mikrozelfia, Tenebris i wiele innych krajów Orbisu
Sposoby zapisu: łacinski, Qnasi
Status urzędowy
Język urzędowy : Królestwo Azonii, Tenebris
Oficjalna regulacja: Azoński Związek Językowy (ALL)
Lista conlangów
Pilcrow Ta strona może zawierać znaki Unicode.


Alfabet i pismo[]

Osobny artykuł: Pismo azońskie (Qnasi).

Alfabet azoński posiada 31 liter oraz 5 dyftongów. Do jego zapisywania używa się pisma łacińskiego lub pisma azońskiego (Qnasi).

Alfabet azoński:

a, á, b, c, ç, d, f, g, h, i, ï/ije, j, k, l, m, n, ń, ň, o, p, q, r, ř, s, ş, t, u, ű, w, x, z

Dyftongi:

ai, ái, iu, iű

UWAGA! "ű" jest w niektórych dialektach zapisywane jako "y"

Fonetyka[]

W języku azońskim, każda litera ma przypisany do siebie tylko jeden dźwięk. Na przykład "o" wymawia się ZAWSZE jako [ɔ].

Samogłoski
Litera IPA
a a
á e
i i
ï/ije ije
o ɔ
u u
ű y
ai ai
ái ei
iu iu
iy
Transkrypcja łacinska IPA
b b
c t͡s
ç t͡sɛ̃
d d
f f
g g
h x
j j
k k
l l
m m
n n
ń ŋ
ň ɲ
p p
q kh
r r
ř ʐ
s s
ş ŋ
t t
w v
x ʂ
z z
zh d͡z

Gramatyka[]

Gramatyka w języku jest mało rozbudowana, gdyż części mowy praktycznie się nie odmieniają. Dlatego jest ona łatwa do nauczenia się. W dużej mierze jest wzorowana na gramatyce chińskiej.

Części mowy[]

Rzeczownik[]

W języku azońskim rzeczownik jest mało rozbudowaną częścią mowy. Nie ma przypadków, ma swój rodzaj. Odpowiada na pytania kto? co? (az. çma?)

W języku azońskim rzeczownik odmienia się jedynie przez liczbę poprzez dodanie do niego końcówki -ř, np.

sama - łóżko

samař - łóżka

W przypadku niektórych spółgłosek, które są na końcu rzeczownika w liczbie pojedynczej występuje udźwięcznienie. Lista głosek, które mają udźwięcznienie:

- t wymienia się na d, np. kit - kidř (nazwa - nazwy)

- p wymienia się na b, np. traup - traubř (rysunek - rysunki)

- ń i ň wymieniają się na n (także ş na syn), np. loń - lonř (uczeń - uczniowie)

- f wymienia się na w, np. kaf - kawř (kawa - kawy)

- k wymienia się na g, np. maxk - maxgř (krzesło - krzesła)

- s wymienia się na z, np. as - azř (wygrana - wygrane)

- x wymienia się na ř, wtedy drugiego ř już nie dodajemy, np. max - mař (zeszyt - zeszyty)

- c wymienia się na zh, np. kac - kazh (śmierć - śmierci)


Advertisement