Conlang Wiki
Advertisement
# Nazwa Opis Stan Wykonanie
1 Przydech Przydech istnieje w wielu językach azjatyckich, głównie indyjskich oraz pochodzenia khmerskiego. W związku z tym zostanie wprowadzony. zatwierdzono
2 Rozbicie wyrazowe Utworzenie słów jedno- lub dwusylabowych umożliwia zapis języka w wielu sylabariuszach, które nie posiadają niezależnych spółgłosek. Są to na przykład kana, dewanagari czy kannada. Po tym procesie słowa będą mogły mieć kilka sylab, ale końcowa będzie się kończyć na spółgłoskę lub długą samogłoskę (np. poprzez dodanie jeszcze jednego "a" lub uformowanie długiego a, w skrajnych przypadkach "ha" itp.), a sylaby wewnątrzwyrazowe będą posiadały formę spółgłoska-samogłoska. odrzucono!
3 7 tonów Istniejące w dawnym akiyngu długie samogłoski oraz akcent zostaną usunięte. W nowym języku ma być siedem tonów, sześć występujących w języku wietnamskim, które obejmują większość tonów w językach świata, plus ton gwałtowny. Zakłada się także opracowanie systemu do zaznaczania tonów w pismach poza łacińskim. zatwierdzono
4 Doen Digeut Zostanie wprowadzone Đđ jako tzw. "szybkie d" lub "jednorazowe r", występujące w językach indyjskich niektórych poza nimi. W akiyngylu zapisywane jako ㄸ - Doen Digeut. zatwierdzono
5 Stały akcent Wprowadzenie stałego akcentu lub jego brak (ze względu na tony) ułatwi kwestię zapisu w alfabecie łacińskim oraz innych, i tak już "najeżonym" znakami diakrytycznymi. Możliwe również, że zostaną określone pewne zasady, gdzie znajduje się akcent w pewnej grupie wyrazów - akcent w starym akiyngu był nadawany drogą losową. zatwierdzono
6 Nosowe a Rzadko pojawiające się w językach azjatyckich nosowe a ([ã]) również zostanie wprowadzone. Będzie ono zapisywane w alfabecie łacińskim jako â, a w akiyngylu jako arae-a wewnętrzne, a ponieważ w unikodzie nie ma archaicznych sylab koreańskich, zostaje ono zastąpione przez zwykłe ㅏ. zatwierdzono
7 Ai Pojawi się również zespół "ai" (a'i, nie [aj]) zapisywany w alfabecie łacińskim jako ă, w akiyngylu: ㅙ, eliminując tym samym możliwość wystąpienia "wae". zatwierdzono
8 Kasacja "miękkiego p" Sprawiające duże problemy tzw. "miękkie p" zostanie usunięte i uznane za archaiczne. Jego miejsce w akiyngylu, ssang-bieup ㅃ, teraz będzie czytane jako [b]. zatwierdzono
9 Ng : Ŋ Czysto kosmetyczna zamiana w alfabecie łacińskim dwuznaku "ng" na "ŋ" ma swoje zalety - przede wszystkim daje możliwość oddania budowy sylaby w piśmie pierwotnym, czyli akiyngylu, gdzie [ŋ] zapisuje się jako ㅇ ieung końcowe. Jednak estetyczne zalety zbitki "ng" i ich niediakrytykowość również nie pozostają bez swojej ceny. odrzucono
Advertisement