Conlang Wiki
Advertisement
akran północny
បហសា អក្រ៉ន អតរ៉ា
bahasa akran atara
Utworzenie: RWHÔ w 2007 - 2008
Cel utworzenia: rekreacyjnie
Ilość mówiących (faktyczna) 1
Sposoby zapisu: khmerskie, łacińskie
Klasyfikacja: a priori (z zapożyczeniami)
Lista conlangów
Pilcrow Ta strona może zawierać znaki Unicode.

Język akran północny (akr. បហសា អក្រ៉ន អតរ៉ា bahasa akran atara) - jeden z dwóch dialektów języka akran; używa pisma łacińskiego lub kherskiego; naśladuje khmerski oraz języki austronezyjskie (np. indonezyjski).
Jest jednym z dwóch języków tego twórcy, które zapisuje się pismem khmerskim, jednak ten można transliterować. Są ze sobą blisko spokrewnione.

Siostrzaną wersją północnego akranu jest akran południowy.

Alfabet[]

Akran zapisuje się za pomocą pisma khmerskiego i rzadziej łacińskiego (12 grudnia 2008). Spółgłoski:

k c t d p ɓ s x j r l v ŋ ɲ n m
kʰ cʰ tʰ dʰ pʰ bʰ

Samogłoski:

ɑ e ə i o u ɨ
ɑ e ə i o u ɨ


Cyfry[]

Zapis cyfr występuje w formie dziesiętnej.

 ០១២៣៤៥៦៧៨៩
 0123456789

Znaki interpunkcyjne[]

៙ - początek tekstu (np. książki, wiersza, listu, artykułu); ៖ - odpowiednik dwukropka; ៗ - symbol powtórzenia (np. ហៗៗ ha~~ czytamy "ha ha ha"); ៘ - "i tym podobne"; ។ - koniec zdania, odpowiednik kropki; ៕ - koniec akapitu; ៚ - koniec tekstu (np. książki, wiersza, listu, artykułu).

Gramatyka[]

Gramatyka, w przeciwieństwie do pisowni, części słownictwa oraz brzmienia języka, jest raczej słabo związana z językami naturalnymi lub używa konstrukcji typowych dla języków indoeuropejskim, co czyni akran językiem natury mieszanej, szyfrowej lub zupełnie nowatorskiej.

Szyk zdania[]

Akran, podobnie jak akiyng i songdai, jest językiem wariantowym. Szyk zdania zależy od ilości i typu konstrukcji językowych użytych w jednym zdaniu.

W poniższym przykładzie została zastosowana prosta konstrukcja, służąca przekazaniu informacji o wykonywanej przez daną osobę czynności. W takim wariancie (wariant pierwszy), szyk zdania to SVO, podmiot-orzeczenie-dopełnienie.

រ្ញុំ ឃោម្តង ហង។
Rnhom khomtang hang.
Ja jem jabłko.
រ្ញុំ បី ស្បោ។
Rnhom bay sbow.
Jestem chłopakiem.

Zazwyczaj odmiana w ogóle nie występuje, informację o tym, kto wykonał czynność, w wariancie pierwszym, odnajdujemy w pierwszym słowie. Wobec tego dosłowne tłumaczenie zdania រ្ញុំ ឃោម្តង ហង។ 'Rnhom khomtang hang. byłoby "Ja jeść jabłko." Warto zwrócić uwagę na podobieństwo słowictwa i szyku zdania do jęz. akiyng. Według legendy tych języków akiyng w pewnym okresie znajdował się pod silnym wpływem najpierw języka akran, a następnie songdai.

Advertisement