Conlang Wiki
Advertisement

Język alański wykorzystywany jest w Alanii. Kraju położonym w większości europejskiej Rosji. Język alański ma alfabet łaciński z dodatkowymi literami. Samych liter w alfabecie jest 54.

Litera Wymowa Kolejność w alfabecie
Aa E 1
Ää Ey 2
Ąą Eo 3
Ãã El 4
Bb Bi 5
B z dwoma kropkami u góry Ba 6
Cc Ci 7
C z falą u góry Cel 8
Çç Co 9
Dd De 10
Ee Ija 11
Ëë Iju 12
Éé Ijs 13
Ff Fe 14
Gg Dzi 15
Hh Eh 16
Ii Ji 17
Ïï Ja 18
Îî Ih 19
Jj Aj 20
Kk Ki 21
B-1
Kuj 22
Ll Li 23
Mm Ma 24
Nn No 25
Oo Ou 26
Öö On 27
Ôô Oj 28
Õõ Ohs 29
Pp Pei 30
Qq Ku 31
Rr Er 32
Ss Se 33
S z dwoma kropkami u góry Seb 34
Sz 35
Tt Tu 36
B-2
Tfy 37
Uu U 38
Üü Uo 39
Ûû Uj 40
Vv Wij 41
Ww Wu 42
Xx Eks 43
X z falą u góry Elt 44
Ẍẍ Ems 45
Yy Yj 46
Ÿÿ Yu 47
Y z jedną kropką u góry Yh 48
B-3
Yp 49
Zz Ze 50
Żż Zuh 51
Z z falą u góry Zyn 52
Z z dwoma kropkami u góry Zei 53
B-1608054789
Zwu 54
Advertisement