Conlang Wiki
Advertisement
gʄə℩ɥ ſgℓʌ nɥʌɛʄu
bzyjn vblp yxnpjxzhx
Sposoby zapisu: alfabet chomicki, alfabet łaciński, IPA
Faktycznie
Utworzenie: Milya0 w 2010
Cel utworzenia: artystyczny
W Gruszkach Na Wierzbie
Używany w (Gruszki Na Wierzbie): Chomąto
Regiony (Gruszki Na Wierzbie): Ecja, Ocean Torrenta
Kody
Conlanger–3 gnw.chm.mil
Lista conlangów
Pilcrow Ta strona może zawierać znaki Unicode.


Język chomicki, chomącki (ch. bzyjn vqlp yxnpjxzhx, [bz̩ɰjn̩ β̩bl̩p ɰ̥n̩pj̥z̩h]) – język używany przez Nąmipy w świecie Gruszek na wierzbie. Cechuje go brak samogłosek (tj. wokoidów sylabicznych).

Alfabet[]

Grafika Transliteracja Transkrypcja Unicode IPA
Ch b B b B b B g b
Ch p P p P p ∩ ʌ p
Ch hx K k Hx hx N u h
Ch l L l L l ⅄ ℓ
Ch ux O o Ux ux Ɔ ɔ ɥ̊
Ch g G g G g ᴚ () ʞ ʁ̩
Ch r R r R r ƍ o ɹ̩
Ch v V v V v ⌠ ſ β̩
Ch jx C c Jx jx Є ɛ
Ch fx T t Fx fx ⋔ m
Ch q Q q Q q ⊥ ɹ ʔ
Ch j J j J j I ℩ j
Ch u U u U u Ʒ ɜ ɥ
Ch w W w W w W w w
Ch y Y y Y y Ԁ ə ɰ
Ch z Z z Z z Ⅎ ʄ
Ch h H h H h Һ ʎ ɦ
Ch n N n N n ∐ ɥ
Ch yx X x Yx yx H n ɰ̊
Ch vx D d Vx vx ʁ b ɦʷ
Ch wx F f F f Ѵ y ʍ

Fonologia[]

Ze względu na inną budowę jamy ustnej Nąmipów, wymowa nie może być dokładnie przedstawiona za pomocą głosek wymawialnych przez ludzi. Przyjęto konwencję, że głoski przybliżne odpowiadają spółgłoskom szczelinowym lub półotwartym. Spółgłoski przybliżne oznacza się jako aproksymanty, przy czym bezdźwięczne czasem mogą zostać opisane jako szczelinowe.

Spółgłoski
warg. podn. welarne krtaniowe
zwarte dźw. b
bezdźw. p ʔ
q
przybliżne
niezaokr.
dźw. j ɰ
y
ɦ
h
bezdźw. ç ~ j̊
jx
x ~ ɰ̊
yx
h
hx
przybliżne
zaokr.
dźw. ɥ
u
w ɦʷ
vx
bezdźw. çʷ ~ ɥ̥
ux
ʍ
f

fx
Samogłoski (sylabiczne kontoidy)
wargowa koronalne uwul.
przybliżne β
v
ɿ ~ z̺
z
ʅ ~ ɻ
r
ʁ
g
zwarto-
otwarte
l ɴ
n

Przedimki[]

  • a - przed y yx w f j c u ux hx fx
  • b - przed h vx r n z l g v
  • c - przed b p q
określone nieokreślone
a b c a b c
Mian. vxlp vxlb vxl rp rb rpr
Dop. vblp vblb vbl vp vb vpr
Cel. ugblp ugblb ugbl ugp ugb ugpr
Abl. wrblp wrblb wrbl wrp wrb wr
liczba mnoga
Mian. gqlp gqlb gql - - -
Dop. vqlp vqlb vql vp vb vpr
Cel. ugqlp ugqlb ugql ugp ugb ugpr
Abl. wrqlp wrqlb wrql wrp wrb wr

Koniugacja[]

Chomicki czasownik ma cztery formy w czasie teraźniejszym (forma liczby mnogiej jest formą słownikową) i po jednej formie dla czasów przeszłych (dokonanego i niedokonanego). Najczęściej używanymi czasownikami nieregularnymi są zjn i rbn.

Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych
teraźniejszy
1. sg -c n rb
2. sg -qr br rqr
3. sg -qr qr rqr
pl -cn zjn rbn
przeszły niedokonany
Wsz. -qn un rgn
przeszły dokonany
Wsz. -p gwzp qvp

W innych językach[]

Tłumaczenia na inne języki:
Język Twórca Tłumaczenie
apentulski Hapana Mtu Ϯobipo
chomicki Milya0 bzyjn vqlp yxnpjxzhx
ęmucki Milya0 Ralnǫmiptǫmyt syr'atkan
nikau Milya0 keleu nomipu
polski nd. język chomicki
rowański Hapana Mtu Erlekneip hu
Advertisement