Conlang Wiki
Advertisement

Język czaddański (czad. caddha) to naturalistyczny conlang a priori tworzony przez Kamila M.

Fonologia[]

Zestaw dźwięków[]

Samogłoski:

 • a o e u i • /a o e u i/ • [a~æ~ə o~u e~i u~ʏ i]

Spółgłoski:

 • p b t d th dh k g m n ng • /p b t d ʈ ɖ k g m n ŋ/ •[p b~v t d~z ʈ ɖ~ɹk g~ɦ m n ŋ]
 • s h c j r rh l y v • /s h ʧ ʤ r ɹ l j v/ • [s h ʧ ʤ r ɹ l j v~ʋ]

Fonotaktyki[]

 • sylaby mają budowę (C1)V(C2) przy czym:
  • C1 może być każdą spółgłoską lub zbitką /s/ + /p t ʈ k m n r l j v/
  • C2 może być każdą spółgłoska poza /h rh j v/, które występują wyłącznie w nagłosie sylab
 • spółgłoski /b d ɖ g/ są wymawiane [v z ɹɦ], gdy stanowią nagłos sylaby w śródgłosie wyrazu
 • samogłoski /a o e u/ są wymawiane [æ u i ʏ] w zamkniętych akcentowanych sylabach
 • jeśli wygłos sylaby stanowi jedna ze spółgłosek /s r l m n ŋ/, nie jest ona traktowana jak zamknięta
 • akcent jest dynamiczny i regularnie pada na przedostatnią sylabę, a jedynym wyjątkiem od tej reguły są niektóre nazwy własne (m.in. imiona)

Morfologia nominalna[]

Gramatycznie kategoria rodzaju nie występuje w czaddańskim, ani w przypadku rzeczowników, ani przymiotników, choć historycznie zaznaczyła swój ślad np. w odmianach. Można to zauważyć po tym, że rzeczowniki określające istoty płci męskiej najczęściej odmieniają się według odmiany atematycznej i r-tematycznej, z kolei określające istoty płci żeńskiej - według odmian s-tematycznej oraz czasem samogłoskowej.

Rzeczowniki[]

Istnieje pięć odmian rzeczowników uzależnionych od tematu wyrazu (przykłady: NomSg - AccSg - NomPl - AccPl).

Atematyczna (-ø-)[]

bab - drzwi
Sg Pl
Nom bab babi
Obl baba babin

R-tematyczna (-r-)[]

unda - mężczyzna
Sg Pl
Nom unda undri
Obl undra undrin

Samogłoskowa[]

mojo - rynek
Sg Pl
Nom mojo mojo
Obl mojon mojona

S-tematyczna (-s-)[]

tupe - wioska
Sg Pl
Nom tupe tupesu
Obl tupe tupesa

N-tematyczna (-n)[]

jatha - okno
Sg Pl
Nom jatha jathnu
Obl jathna jathnu

Przymiotniki[]

Zaimki osobowe[]

zaimki osobowe
1 2 3m 3f 3n
Sg
Nom ne ke ta se in
Obl nia kia tara se ina
Pl
Nom gu ti tari su imi
Obl gun tin tarin sa imin

Morfologia werbalna[]

Czasownik być[]

ja - być
os Sg Pl
praesens
1 jaya juya
2 ji jin
3 ja jan
praeteritum
1 dhu dhuva
2 dhe dheya
3 dhe dhen
subiunctivus
1 enje enjen
2 enjes enjet
3 enje enjen
Advertisement