Conlang Wiki
Advertisement

Język dwunastkowski.

Alfabet i wymowa[]

Język dwunastkowski zapisujemy alfabetem łacińskim. Język posiada 26 liter:

a b d e f g ĝ h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Jak widać, nie posiada litery <c>.

W języku dwunastkowskim wymowa jest podobna do języka polskiego, za wyjątkiem:

 • <g> czytamy jako dz, a <ĝ> jako g,
 • <​i> nie zmiękcza spółgłoski.

W języku dwunastkowskim zmiękczamy spółgłoski za pomocą ' (apostrofu), np. n + ' = n' = ń. Występują następujące dwuznaki:

 • <ts> - c
 • <sh> - sz
 • <tsh> - cz

W razie niemożliwości zapisu <ĝ>, można użyć litery <c> lub dwuznaku <gh>.

Akcent w języku dwunastkowskim jest stały pod względem morfologicznym, pada zawsze na przedostatnią sylabę rdzenia.

Czasownik[]

Czasownik w języku dwunastkowskim odmienia się przez liczby, osoby, czasy i tryby.

W języku dwunastkowskim bezokoliczniki kończą się na -oh.

W języku dwunastkowskim występuje 9 czasów:

 • zaprzeszły dokonany
 • zaprzeszły niedokonany
 • przeszły dokonany
 • przeszły niedokonany
 • teraźniejszy
 • przyszły dokonany
 • przyszły niedokonany
 • zaprzyszły dokonany
 • zaprzyszły niedokonany

Czasy proste[]

W języku dwunastkowskim czasami prostymi są czas teraźniejszy i czasy dokonane.

Odmiana czasu teraźniejszego (czasownik gonoh - isć):

Odmiana czasownika gonoh
l.poj l. pd l. mn
1 gono gonom gonoba
2 gonose gonor gonoz
3 gonon gondoz gond

Inne czasy proste tworzymy w bardzo prosty sposób - zamieniamy samogłoskę "o" na taką, jaką wymaga dany czas:

nazwa czasu samogłoska
teraźniejszy o
przeszły dokonany a
zaprzeszły dokonany e
przyszły dokonany i
zaprzyszły dokonany u

UWAGA! W 3 os. l. mn. w czasach innych niż teraźniejszy dodaje się literkę po literze d!

Imiesłowy[]

Imiesłowy tworzymy dając następujące końcówki:

typ imiesłowy końcówka
czynny dokonany og
czynny niedokonany oz
bierny dokonany ont
bierny niedoknany orom

Oczywiście należy pamiętać o prefiksach przymiotnika!

Samogłoska o odmiena się zależnie od czasu

Czasy złożone[]

Czasami złożonymi są czasy niedokonane. Składnia czasów niedokonanych :

czasownik idoh w odpowiednim czasie dokonanym + imiesłów czynny niedokonany bez prefiksu

np. idi gonoz - będę szedł

Rozkazy[]

Rozkazy tworzymy dodając partykułę ose przed czasownik w czasie przyszłym dokonanym, np. ose idise - idź

Strona bierna[]

Stronę bierną tworzymy w następujący sposób (czasy dokonane):

czasownik rocoh w odpowiednim czasie dokonanym + imiesłów bierny dokonany bez prefiksu

i czasy niedokonane:


czasownik idoh w odpowiednim czasie dokonanym + imiesłów bierny niedokonany bez prefiksu
Advertisement