Conlang Wiki
Advertisement


Język elalski[]

Język elalski(Elali kůli/[ɛlali ku.oli])-język sztuczny stworzony przez Damiana. Prace nad nim zaczęły się około 2019 r. Jest on oparty na językach europejskich głównie romańskich, słowiańskich oraz ugrofińskich z elementami języków germańskich lecz są w nim też elementy stworzone od początku.

Fonetyka i alfabet/Foneþa ki alþúvet[]

Samogłoski[]

samogłoska wymowa samogłoska wymowa samogłoska wymowa
Aa [a] Ii [i] úú [uj], [ui]
Ąą [ã] Oo [ɔ] ûû [ua], [uwa]
Åå [aɔ] ǪǪ [ɔ̃] ŮŮ [uɔ], [uwɔ]
Ææ [æ] ÔÔ [ɔa], [ɔwa] ŨŨ [y]
Ee [ɛ] Œœ [œ] ŲŲ [ũ]
Ęę [ɛ̃] Uu [u] Yy [ɨ]

Spółgłoski[]

spółgłoska wymowa spółgłoska wymowa spółgłoska wymowa spółgłoska wymowa spółgłoska wymowa spółgłoska wymowa
Bb [b] Ðð [ð] Jj [j] ƛɬ [ɬ] Qq [k] Tt [t]
Cc [ts] Ff [f] Kk [k] Mm [m] Rr [r] Vv [v]
Ćć [tɕ] Þþ [θ] Ll [l] Nn [n] Ss [s] Xx [ks]
ČČ [tʃ],[tʂ] Gg [g] Łł [w] Ńń [ɲ] Śś [ɕ] Zz [z]
Dd [d] Hh [x] Ɫ ɫ [ɫ] Pp [p] Š š [ʃ],[ʂ] Ž ž [ʒ],[ʐ]

Gramatyka/Grúmatih[]

Język elalski posiada tylko trzy czasy gramatyczne: przeszły, teraźniejszy, przyszły. Tworzy się je poprzez dodanie odpowiednich końcówek. Wszystkie czasowniki odmieniają się regularnie oprócz: aste(być), mante(mieć), rutaj(robić), moþa(móc).

Odmiana czasowników niereguralnych[]

Aste
J'asta Jæt'aste
Ty'aþæ Tyæt'aþy
Ũ'k ast Ũk aþ
Ũ'k'ast Ũk'aþ
Ũ'k'k'ast Ũk'aþ

Conlanger:Języki


Advertisement