Conlang Wiki
Advertisement
język isuhuwum
isuhuwum
Regiony : Ziemia Teków
Ilość mówiących ?
Sposoby zapisu: -
Klasyfikacja: ?
Status urzędowy
Język urzędowy : -
Oficjalna regulacja: -
Kody
Conlanger–1 isu, is
Lista conlangów
Pilcrow Ta strona może zawierać znaki Unicode.


Język isuhuwum (is. isuhuwum "nasz język") jest używany przez lud Teków (is. tek "ludzie") żyjących nieopodal południowych stoków Wielkich Gór Transkontynentalnych. Rodzima wymowa to [izuɦuˈw̝um], choć należy dopuścić polonizację do [izuxuˈwum]/[izuˈxuwum].

Fonologia[]

Fonemy spółgłoskowe:

p t k
b d ɡ
s (h)
w r j
m n

Większość spółgłosek może wystąpić jako geminaty, z wyjątkiem /w j h/.

Fonemy samogłoskowe (monoftongi):

i u
e o
a

W niektórych dialektach występują też odpowiednie długie samogłoski, jak również /øː/ i /yː/.

Dyftongi:

ui iu
ei oi eu ou
ai au

Budowa sylaby[]

Sylaba w języku isuhuwum może mieć budowę (C)V(C1)(s) lub (C)D(s) lub C2
C - dowolna spółgłoska
V - samogłoska (krótki monoftong)
C1 - dowolna spółgłoska oprócz /w j h/
D - dyftong lub długa samogłoska
C2 - spółgłoska sylabiczna, czyli /m/ lub /r/.
s - /s/

W niektórych dialektach mogą również wystąpić sylaby o budowie (C)D(C1)(s).

Akcent[]

Akcent wyrazowy pada na przedostatnią sylabę, jeżeli ostatnia sylaba jest sylabą lekką (to znaczy zawiera krótki monoftong i nie ma kody). W pozostałych przypadkach, gdy ostatnia sylaba jest ciężka, na nią pada akcent. Akcent może padać więc albo na ostatnią, albo na przedostatnią zgłoskę.

Należy jednak pamiętać, że są od tej reguły wyjątki. Niektóre wyrazy, mimo że ich ostatnia sylaba jest lekka, mają akcent oksytoniczny. W używanej tu ortografii łacińskiej zaznaczane jest to poprzez nieme <h> na końcu wyrazu.

W niektórych dialektach dźwięczność wygłosowej spółgłoski jest częściowo sygnalizowana poprzez opadającą intonację sylaby akcentowanej.

Transkrypcja[]

Używana tu transkrypcja łacińska w zasadzie odpowiada zapisowi fonemicznemu, z tym że ewentualne długie samogłoski zapisywane są z cyrkumfleksem, a także odzwierciedla się asymilację /m/ do [n] lub [ŋ] (obie <n>). Należy też pamiętać, że "wygłosowe" <h> jest jedynie ortograficzną konwencją oznaczającą akcent na ostatniej sylabie (magobitteh [maɣobiˈtːe]). Można ewentualnie stosować akcent akutowy.

Gramatyka[]

Rzeczownik[]

Rzeczowniki w języku isuhuwum dzielą się na 5 klas.

Linki[]

Gramatyka języka isuhuwum

Advertisement