Conlang Wiki
Advertisement

Fonologia[]

Historia[]

Zróżnicowanie dialektalne[]

Gramatyka[]

Rzeczowniki[]

Deklinacja[]

жупан - władca

Nazwa przypadka l. pojedyńcza l. mnoga
Mianownik жупан жупани
Dopełniacz жупана жупанов
Biernik жупана жупанов
Celownik жупанови жупанам
Narzędnik жупаном жупанам
Miejscownik жупане жупанам
Wołacz жупано жупани

жэна - żona, kobieta

Nazwa przypadka l. pojedyńcza l. mnoga
Mianownik жэна жэны
Dopełniacz жэны жэнов
Biernik жэна жэны
Celownik жэне жэнам
Narzędnik жэном жэнам
Miejscownik жэне жэнам
Wołacz жэну жэны

корэц - korek

Nazwa przypadka l. pojedyńcza l. mnoga
Mianownik корэц корцы
Dopełniacz корца корцов
Biernik корэц корци
Celownik корцу корцам
Narzędnik корцэм корцам
Miejscownik корцу корцам
Wołacz корцу корцы

пэс - pies

Nazwa przypadka l. pojedyńcza l. mnoga
Mianownik пэс псы
Dopełniacz пса псов
Biernik пса псы
Celownik псу псам
Narzędnik псэм псам
Miejscownik псу псам
Wołacz псо псы

матка - matka

Nazwa przypadka l. pojedyńcza l. mnoga
Mianownik матка матки
Dopełniacz матки матков
Biernik матком матки
Celownik матке маткам
Narzędnik матком маткам
Miejscownik матке маткам
Wołacz матко матки

лас - las

Nazwa przypadka l. pojedyńcza l. mnoga
Mianownik лас ласы
Dopełniacz ласа ласов
Biernik лас ласы
Celownik лэсови ласам
Narzędnik ласэм ласам
Miejscownik лэссу лас
Wołacz лэсо ласы

нога - noga

Nazwa przypadka l. pojedyńcza l. mnoga
Mianownik нога ноги
Dopełniacz ноги ног
Biernik нога ноги
Celownik нозэ ногам
Narzędnik ногом ногам
Miejscownik нозэ ногам
Wołacz ного ноги

ноц - noc

Nazwa przypadka l. pojedyńcza l. mnoga
Mianownik ноц ноцэ
Dopełniacz ноцы ноцы
Biernik ноц ноцэ
Celownik ноцом ноцам
Narzędnik ноцом ноцам
Miejscownik ноцы ноцам
Wołacz ноцы ноцэ

Czasowniki[]

Czasy[]

 • Zaprzeszły
Osoba l. pojedyńcza l. mnoga
1. былом гварил былимы гварили
2. былэс гварил былистэ гварили
3. был гварил/была гварила/было гварило были гварили
 • Przeszły dokonany
Osoba l. pojedyńcza l. mnoga
1. угварилом угварилэсмы
2. угварилэс/угварилас угварилистэ
3. угварил/угварила/угварило угварили
 • Przeszły niedokonany
Osoba l. pojedyńcza l. mnoga
1. гварилом гварилэсмы
2. гварилэс/гварилас гварилистэ
3. гварил/гварила/гварило гварили
 • Teraźniejszy
Osoba l. pojedyńcza l. mnoga
1. гваром гварамы
2. гварыш гварытэ
3. гвары гвару
 • Przyszły prosty
Osoba l. pojedyńcza l. mnoga
1. угваром угварамы
2. угварыш угварытэ
3. угвары угвару
 • Przyszły złożony
Osoba l. pojedyńcza l. mnoga
1. бэда гварит бэдамы гварит
2. бэдэш гварит вэдэтэ гварит
3. бэдэ гварит бэду гварит

Tryby[]

 • Orzekający

Normalne zdanie wyrażające ogólny, prosty pogląd.

 • Warunkowy
  • Dokonany
Osoba l. pojedyńcza l. mnoga
1. угварилдэм угварилидэсмы
2. угварилдэс угварилдэстэ
3. угварилда угварилида
  • Niedokonany
Osoba l. pojedyńcza l. mnoga
1. гварилдэс гварилдэсмы
2. гварилдэс гварилидэстэ
3. гварилда гварилида
 • Rozkazujący
  • Niedokonany
Osoba l. pojedyńcza l. mnoga
1. - гвармы
2. гвар гвартэ
3. нах гвары нах гвару
  • Dokonany
Osoba l. pojedyńcza l. mnoga
1. - угвармы
2. угвар угвартэ
3. нах угвары нах угвару

Strony[]

 • Czynna

Матка мые цорка.

 • Bierna

Цорка мыта праз матка. lub Цорка мыта матком.

 • Zwrotna

Цорка мыйэтса. --A.M.G. 'Artaxes'

12:25, 23 sty 2009 (UTC)

Advertisement