Conlang Wiki
Advertisement
język larmodzki
M'Aiamat'us M'ish
Sposoby zapisu: alfabet łaciński (11 liter)
Utworzenie: Tobzab w 2009-2010
Cel utworzenia: język tradycyjny
Najnowsza wersja: 1.2.7
Używany w: Larmakcja, Modancja
Status urzędowy
Oficjalna regulacja: król Modancji
Ilość mówiących około 750 (550 ce.)
Ilość mówiących (faktyczna) 1 (2010)
Język urzędowy : Larmakcja, Modancja
Przykład
Cicha noc (M'isht'us m'uts)
M’Zi m’isht’us m’uts, m’Zi m’osht’us m’uts.
M’Zi c’shit’utim m’is tom ps’Ui.
M’osht’us p’apa c’shuit’utim ash m’at-uat.
P’Zi’ios m’auit’us, p’Zi’ios m’utit’us.
Iesus a’Ist c’uit’utim,
Iesus a’Ist c’uit’utim!
Lista conlangów
Pilcrow Ta strona może zawierać znaki Unicode.
Larmodzki

Flaga języka larmodzkiego.

Język larmodzki (lar. M'Aiamat'us M'ish) - jedyny znany język w Krainie Złotego Liścia, używany w Larmakcji i Modancji (do III w. de. w Larmocji). Według popularnej w tych krajach legendy został stworzony przez mędrca, który podczas snu doznał oświecenia, czego efektem było stworzenie języka uniwersalnego i jak najbardziej logicznego. Z czasem język ten wyparł używany dotąd angielski i hiszpański.

W rzeczywistości stworzył (tworzy) go Tobzab. Ma już swoją drugą wersję (pierwsza oznaczona była jako 0 i została porzucona oraz całkowicie zmieniona). Język posiada niewielki zasób słownikowy (240 słów na 22.12.2010).

Gramatyka języka[]

Czasy[]

Czasy wyraża się poprzez stosowanie specjalnej składni.

Czas przeszły[]

Twierdzenie: podmiot + czasownik z przedostkiem tata' + dopełnienie
Przeczenie: podmiot + tata'mo + orzeczenie + dopełnienie
Pytanie: Tata + orzeczenie + podmiot + ?
Pytanie przeczący: Tata'mo + oczeczenie + podmiot + ?

Czas teraźniejszy[]

Twierdzenie: podmiot + orzeczenie + dopełnienie
Przeczenie: podmiot + a'mo + orzeczenie + dopełnienie
Pytanie: A + orzeczenie + podmiot + ?
Pytanie przeczący: A'mo + oczeczenie + podmiot + ?

Czas przyszły[]

Twierdzenie: podmiot + czasownik z przedostkiem iti' + dopełnienie
Przeczenie: podmiot + iti'mo + orzeczenie + dopełnienie
Pytanie: Iti + orzeczenie + podmiot + ?
Pytanie przeczący: Iti'mo + oczeczenie + podmiot + ?

Czasownik[]

Czasownik w języku larmodzkim nie istnieje w słowniku, a tworzy się go poprzez dodanie przyrostka 'utim do rzeczownika w rodzaju czynnościowym. Na przykład: c'emt - jechanie, c'emt'utim - jechać. Są jednak wyjątki:

rzeczownik czasownik znaczenie polskie
c'omtit c'omtit'ot gotować
c'ot c'ot przepraszać (angielskie sorry)
c'oc c'oc przepraszać (angielskie excuse me)

Czasownik odmienia się tylko przez aspekty - zamiast przyrostka 'utim dodaje się 'utimt.

Tryby[]

Aby zastosować jeden z trybów, należy użyć składni zdania:
tryb przypuszczający - Ip + podmiot + czasownik z przedrostkiem 'iti + dopełnienie
tryb rozkazujący - podmiot z przyrostkiem 'ais + orzeczenie + dopełnienie

Rzeczownik[]

Rzeczownik odmienia się przez rodzaje (często) i liczby. Nie odmienia się przez przypadki, ale odpowiednik polskiego dopełniacza uzyskuje się przez dodanie przyrostka 'us.

Rodzaje[]

Rzeczownik teoretycznie odmienia się przez rodzaje, jednak nie zawsze. Oto rodzaje:

 • męski - mężczyźni - przedrostek a'
 • żeński - kobiety - przedrostek p'
 • nijaki - uczucia, przedmioty, rzeczowniki abstrakcyjne, nazwy geograficzne - przedrostek m'
 • czynnościowy - czynności - przedrostek c'
 • zwierzęcy - zwierzęta - przedrostek s'
 • nijaki ludzki - grupa ludzi różnych płci, obojniak, nieokreślona płeć - przedrostek ps'

Na przykład: ps'umat - człowiek, a'umat - mężczyzna, p'umat - kobieta.

Liczby[]

Liczba pojedyncza występuje w słowniku.

Liczbę mnogą tworzy się za pomocą przyrostka 'usto.

Zaimek[]

Oto tabela zaimków:

osoba liczba pojedyncza z. dzierżawczy l.p. liczba mnoga z. dzierżawczy l.m.
1 Iai Iaie Ui Uie
2 Iu Iuie Iuiu Iuiuie
3 Zi she Ishi ishe

Przed zaimkiem należy postawić przedrostek rodzajowy, lecz dotyczy to tylko podstawowych (powyżej).

Są także inne typy zaimków.

grupa polski larmodzki
pytające Kto ps'u
  Co n'u
  Gdzie ueu
  Jak uau
  Ile ie
  Czyje ps'us
upowszechniające Ktoś ps'ut
  Coś n'ut
  Gdzieś ueut
  Jakoś uaut
  Ileś iet
  Czyjeś ps'ust
przeczące Nikt ps'uie
  Nic n'uie
  Nigdzie ueuie
  Niczyje ps'usie

Przymiotnik, przysłówek, imiesłów[]

Aby utworzyć przymiotnik, imiesłów bądź przysłówek (w larmodzkim przymiotnik pełni funkcję przysłówka i imiesłowu), należy dodać przyrostek 'us.

Liczebnik[]

Język larmodzki używa systemu dziesiętnego. W piśmie zawsze używa się cyfr arabskich bądź liczb rzymskich, a czyta się według poniższej tabeli.

pisownia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
wymowa ta te tu so pa pe pu sa su se

Liczby parocyfrowe wymawia się zgodnie z ich zapisem dziesiętnym, np.

 • 120 - tatese
 • 294 - tesuso
 • 9927453 - susutepusopatu

Przy liczbach, w których cyfra się powtarza więcej niż 3 razy (1 000 000, 555 555) nie powtarza się jednej sylaby, a dodaje się cząstkę to, następnie cyfrę, która oznacza ilość powtórek cyfry, i ostateczna cyfra. Przykłady:

 • 1 000 000 - tatopese; ta - 1, to-pe-se - 6 razy 0
 • 555 555 - topepa; to-pe-pa - 6 razy 5
 • 5345555555123 - patusotopupatatetu; pa - 5, tu - 3, so - 4, to-pu-pa - 7 razy 5, ta - 1, te - 2, tu - 3

Przy wyrażaniu ułamków zawsze stosuje się ułamki zwykłe. Liczby czyta się jak powyżej, kreskę ułamkową czyta się jako po. Na przykład:

 • 1/10 - tapotase; ta - 1, po - kreska ułamkowa, ta-se - 10
 • 7/11 - pupotata; pu - 7, po - kreska ułamkowa, ta-ta - 11
 • 125/1111 - tatepapotosota; ta-te-pa - 125, po - kreska ułamkowa, to-so-ta - 1111 (4 razy 1)

Daty - wyraża się w formacie dd/mm/YYYY, a czyta się tak jak ułamki, dodając tylko przyrostek 'tata.

Advertisement