Conlang Wiki
Advertisement

Mmala - ulubiony język stworzony przez jasnysfinksa. Powstał jakiś czas temu pod wpływem inspiracji innym conlangiem. Używany jest na Vedze w Królestwie Mmalskim.

Ortografia[]

 • č = cz
 • eu = oj
 • ğ = dż
 • ĵ = ż
 • ł = ł kresowe
 • ó = u długie
 • ou = u
 • š = sz
 • w = ł polskie

Gramatyka[]

Rzeczownik[]

Język mmala posiada następujące przypadki:

 • Absolutyw: brak, -V
 • Ergatyw: -i
 • Posesyw -ou (czyj?)
 • Ablatyw (od kogo? od czego?)
 • Allatyw (do kogo? do czego?)
 • Abesyw (bez czegoś)
 • Adesyw (przy czymś? u czegoś?)

Rzeczowniki mocne mają oboczności tematyczne w ergatywie i posesywie.

Ablatyw jest tworzony od tematu ergatywu, allatyw i abesyw od tematu posesywu zaś adesyw od tematu absolutywu.

Liczba mnoga jest tworzona za pomocą reduplikacji pierwszej sylaby.

 1. Samogłoska zawsze jest zastępowana przez e
 2. c j reduplikują się jako k g
 3. pr tr kr reduplikują się jako p t k

Czasownik[]

Mmala nie posiada czasów, a jedynie określenia typu: w południe wczoraj, za dwa dni.

 • Liczba pojedyncza -e
 • Liczba mnoga -a

Aspekt nie dokonany tworzymy za pomocą reduplikacji pierwszej sylaby.

 1. Samogłoska zawsze jest zastępowana przez e
 2. c j reduplikują się jako k g
 3. pr tr kr reduplikują się jako p t k

Aspekt iteratywny tworzymy za pomocą przedrostka re-

Imiesłów[]

Przymiotnikowy czynny -u

Przymiotnikowy bierny -ą

Przysłówkowy współczesny -i

Przysłówkowy uprzedni -o

Przymiotnik[]

Przymiotnik zawsze kończy się na -ö

Stopniowanie

Stopień równy -ö

Stopień wyższy -er

Stopień najwyższy -est

Przysłówek[]

Przysłówek zawsze kończy się na -ü

Stopniowanie


Stopień równy -ü

Stopień wyższy -er

Stopień najwyższy -est

Zaimki[]

Osobowe[]

Absolutyw mi vi li ši ği ni ili
Ergatyw mene vene lene sene ğene nene ilene
Posesyw
Ablatyw
Allatyw
Abesyw
Adesyw

Słowotwórstwo[]

 • -n - dodany do rdzenia czasownika, tworzy nazwę wykonawcy czynności traktowanego w zdaniu jako absolutyw:
 • -ji tworzy nazwę czynności widzianej z punktu widzenia dopełnienia bliższego (działa jak w językach akuzatywnych):
 • infiksacja a (w koniugacji spółgłoskowej sufiks zerowy) tworzy nazwę akcji czynności widzianej z punktu widzenia podmiotu:
 • -odd - dodany do rdzenia czasownika (po zastosowaniu infliksacji a), tworzy nazwę wykonawcy czynności traktowanego w zdaniu jako ergatyw
 • -ten tworzą rzeczowniki abstrakcyjne:
 • -ser tworzą nazwy miejsc
 • -i (po samogłosce -ni) tworzy
 • -ata tworzy nazwy zawodów:
 • Formy z tym przyrostkiem nie dotyczące zawodów mają znaczenie pejoratywne, np.
 • -ačtu tworzy nazwy ideologii i dziedzin wiedzy:
 • -mma tworzy nazwy narzędzi:
 • -ba oznacza rozpoczęcie czynności:
 • -ra oznacza zakończenie czynności:
 • -sa oznacza dążenie do osiągnięcia celu:
 • -go oznacza używanie czegoś

Zobacz też[]

Advertisement