Conlang Wiki
Advertisement

Język parstycki (agmars kilup [ɑŋmɑrs kilup], pot. kpars [kpɑrs]) - język używany w Parstyku i Śnikogórze.

Sandhi[]

  • Nasalizacja powodowana m.in. przez przedimek określony a- zmienia głoski bezdźwięczne w nosowe, a przydechowe w bezprzydechowe.

Fonologia[]

(szkic)

m nh [n̪] n g [ŋ]
p c [t̪] t k
ph [pʰ] ch [t̪ʰ] th [tʰ] kh [kʰ]
v zh [ð] z [ʒ] h [ɣ]
r
i y [ɯ] u
e [æ] a [ɑ] o [ɒ]

Fonotaktyka: (C)(C)V(C)(C).

Advertisement