Conlang Wiki
Advertisement

Hasła nie ułożone w kolejności alfabetycznej

prasłowiański - polski > transliteracja (cyrylica)


kvĕtЪ – kwiat > kvĕt (квѣт)

gvĕzda – gwiazda > zvĕzda (звѣзда)

svĕtja – świeca > svĕθa (свѣтя)

medja – miedza, granica > meða (међа)

ordlo – radło > radło (радло)

olkЪtЬ – łokieć > łokeθ (локећ)

korva – krowa > krava (крава)

bolto – błoto > bołoto (болото)

bergЪ – brzeg > brĕg (брѣг)

melko – mleko > młĕko (млѣко)

pĕnędz – pieniądz > pĕnųdz (пѣнѧѕ)

kЪnędzЬ – król > knųdz (кнѧѕ)

mogyla – mogiła > mogiła (моџила)

kurhan - kurhan > kurxan (курхан)

matЬ - matka > maθ (маћ)

bosЪ – bosy > bosy (босы)

sluga – służący > sługa (слуга)

myš – mysz > myš (мыш)

rǫka – ręka > rųka (рѧка)

dĕlo - sprawa, sprawka > dĕło (дѣло)

zemja - ziemia > zemja (земя)

piti - pić > piθ (пић)

vodjЬ - wódz, przywódca > voð (вођ)

agnę - baranek, jagnię > jagnų (ягну)

i – i > i (и)

a – a > a (а)

ne – nie > ne (не)

ali > ale > ali (али)

bes/bez – bez > bes (бес)

ors/orz - ? > ras (poza) (рас)

ups/upz > ?do góry > ups + Biernik (do góry), + Narzędnik (na górze) (упс)

jЬs/jЬz – z (D.) > is + Dopełniacz (ис)

kЪn – ku > k + Celownik (к)

sЪn – z (N.) > s + (N.) (с)

vЪn – w > v + B. (в)

bratЪ – brat > brat (брат)

vl'kЪ – wilk > vlik (влик)

dusja – dusza > duša (душа)

okno – okno > okno (окно)

synЪ – syn > syn (сын)

lĕto – lato > łĕto (лѣто)

slovo – słovo > słovo (слово)

gostЬ – gość > gosθ goss (госћ)

dЬnЬ – dzień > ðen' (ђењ)

nebo – niebo > nebo (небо)

mama – mama > mama (мама)

Advertisement