Conlang Wiki
Advertisement

Język protomikujski - rekonstruowany wspólny język, z którego powstały języki ahtialańskie, makrackie i amulckie.


Czas[]

Prawdopodobnie protomikujski był pierwszym tworem powstałym na krótko przed bądź na krótko po masowych migracjach pewnych ludów z Ziemi na Haivoori za pomocą kerumu, w czasach prehistorycznych, przed opracowaniem systemów pisania. Był to język o nieskomplikowanej gramatyce, apriorycznym słownictwie i skomplikowanym systemie fonetycznym.

Ewolucja[]

Ewolucja prawdopodobnie przebiegała następująco:

 • język protomikujski
  • język protoahtialomakracki
   • język praahtialański
    • język ahtialański
    • język ahtianti
    • język palan
    • język hyrobatea †
    • język se turaaka †
   • język pramakracki
    • język staromakracki
     • język nowomakracki
    • język karacki †
  • język proto-amulcki
   • język praamulcki
    • język amulcki

Gramatyka[]

Prawdopodobnie izolująca bądź nieskomplikowana aglutynacyjna. W późniejszych okresach prawdopodobnie przeszła we fleksję (staroahtialański, makracki), by wtórnie stać się aglutynacyjna (współczesny ahtialański) bądź nawet polisyntetyczna (amulti).

Fonetyka[]

Skomplikowany system fonetyczny. Posiadał aż pięć rodzajów spółgłosek zwartych (z wyjątkiem zwarcia krtaniowego), jednocześnie mlaski i spółgłoski ejektywne. Samogłoski prawdopodobnie nieskomplikowane.

Dwu‐
wargowe
War‐
gowo‐
zębowe
Zębowe Dzią‐
sło­we
Zadzią‐
słowe
Re­tro‐
fle­ksyjne
Pod­nie‐
bienne
Miękko‐
podnie‐
bienne
Języcz‐
kowe
Gar‐
dłowe
Nagło‐
śnio­we
Krta‐
niowe
Nosowe    m            n n͈[1]                  
Zwarte p pʰ b t tʰ d k kʰ ɡ q qʰ ɢ    
Szczelinowe f v s z ʃ[2] x ɣ ʜ ʢ h[3]
Półotwarte                        j          
Drżące        r              
Uderzeniowe                        
Boczne szczelinowe ɬ ɮ                
Boczne półotwarte                  
Boczne uderzeniowe                      


Podwójna artykulacja i koartykulacja
w
pn͈ tn͈ kn͈ qn͈
Zwarto-szczelinowe
ʦ ʧ[4]


Mlaski
ʘ ǀ ǁ  
Iniektywne
 
Ejektywne
p’ t’ k’ q’ s’[5]

Przemiany[]

Ku ahtialańskim[6][]

 1. pʰ → f
 2. tʰ → t’, θ
 3. kʰ → qʰ (właśc. q͡ʜ)
 4. ɢ → ʛ → ɢ
 5. ʃ → ʃ, ʧ
 6. ɬ → ɕ → ɕ, ʨ
 7. ʘ → ǀ
 8. ǁ → !˞

Przypisy[]

 1. Rozróżnienie między [n] zwykłym, a [n͈] silnym zachowało się w językach ahtialańskich i amulckim.
 2. W żadnym mikujskim języku nie istnieją dźwięczne odpowiedniki tego dźwięku, jak również i pokrewnych mu afrykat.
 3. Nie jest pewne, czy /x/ i /h/ były osobnymi fonemami. Rozwój amulti i ahtianti na to wskazuje.
 4. Trudno powiedzieć, czy taka głoska istniała, rozwój ahtialańskiego na to wskazuje, ale amulti nie ma podobnych temu dźwięków, a w makrackim prawdopodobnie /ʧ/ jest wynikiem wtórnych procesów.
 5. Wątpliwe, czy istniała różnica pomiędzy [s’] a [ʦ’].
 6. Obecnie zestawienie dotyczy tylko ahtialańskiego.
Advertisement