Conlang Wiki
Advertisement
język rański
rånsko reec
Utworzenie: pittmirg w 2008
Używany w : Niemcy/Rugia
Regiony : Rugia
Sposoby zapisu: łaciński zmodyfikowany (2 wersje)
Typologia: fleksyjny, mianownikowo-biernikowy
Klasyfikacja: języki indoeuropejskie
języki słowiańskie
języki zachodniosłowiańskie
języki lechickie
język rański
Lista conlangów
Pilcrow Ta strona może zawierać znaki Unicode.


Język rański (rånsko reec) to język z grupy lechickiej języków zachodniosłowiańskich, używany w lokalnej alternatywnej historii na Rugii (poł. Rana). Cechują go podobieństwa z wymarłym połabskim i pomorskim.

Alfabet[]

Tzw. alfabet akademicki – zazwyczaj stosowany do zapisu języka rańskiego w publikacjach naukowych, nie jest tożsamy z faktyczną ortografią rańską, w znacznym stopniu opartą na niemieckiej (choć występują pewne podobieństwa):

Aa (Ăă) Ää Åå Bb Cc (Çç) Dd (Ďď) Ee (Ĕĕ) Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Tt (Ťť) Uu Üü Ww [Yy] Zz

Przykłady[]

Tĕ rånskai ludĕ jidum wă möru löwitĕ. Tă mörĕ jis zaimnă ĕ slonă. Ton jåtr dömĕ fest ĕ mitĕ påsk dă möjaiçh wöcau. Jin muoz zärĕ cai nĕjidum nĕ tuncĕ köjĕ lijum dözdj.

/tɘ ˈʀɒnskai ˈludɘ ˈjidum ʋɐ ˈmœʀu ˈlœʋitɘ ‖ tɐ ˈmœʀɘ jis ˈzaimnɘ ɘ ˈslɔnɘ ‖ tɔn ˈjɒtʀ ˈdœmɘ ˈfɛst ɘ ˈmitɘ ˈpɒsk dɐ ˈmœjaix ˈʋœt͡sɑu ‖ jin ˈmoːz ˈzæʀɘ t͡sai nɘˈjidum nɘ ˈtunt͡sɘ ˈkœjɘ ˈlijum ˈdœzɟ/

„Mieszkańcy Rugii udają się na morski połów. Morze jest zimne i słone. Wiatr dmie mocno i sypie mi piaskiem w oczy. Mężczyzna wypatruje, czy nie idą deszczowe chmury.”

Advertisement