Conlang Wiki
Advertisement

Język serbski - język literacki wywiedziony z języka serbo-chorwackiego i oparty na dialekcie sztokawskim; należy do rodziny języków południowosłowiańskich. W tym języku występuje 10 samogłosek (a e o i u, występuje iloczas[1]) oraz 25 spółgłosek.

Fonetyka[]

Miejsca artykulacji są takie same jak w j. polskim:

 • warga dolna (spółgłoski dwuwargowe, wargowo-zębowe)
 • wewnętrzna część górnej wargi (spółgłoski dwuwargowe)
 • górne zęby (spółgłoski wargowo-zębowe, językowo-zębowe)
 • dziąsła (spółgłoski dziąsłowe)
 • przestrzeń za dziąsłami (spółgłoski zadziąsłowe)
 • przednia część języka (spółgłoski dziąsłowe, zadziąsłowe)
 • środkowa i tylna część języka (spółgłoski podniebienne, tylnojęzykowe)
 • podniebienie twarde (spółgłoski podniebienne)
 • podniebienie miękkie (spółgłoski tylnojęzykowe)
 • krtań (źródło dżwięczności)

Fonologia[]

Spółgłoski dwuwargowe dziąsłowe zadziąsłowe podniebienne welarne
nosowe /m/
m • м
/n/
n • н
/ɲ/
nj • њ
zwarte /p/
p • п
/b/
b • б
/t/
t • т
/d/
d • д
/k/
k • к
/ɡ/
g • г
afrykaty /ts/
c • ц
//
č • ч
//
dž • џ
//
ć • ћ
//
đ • ђ
szczelinowe /f/
f • ф
/s/
s • с
/z/
z • з
/ʃ/
š • ш
/ʒ/
ž • ж
//[2]
ś • с́
//[2]
ź • з́
/x/
h • х
aproksymanty /ʋ/
v • в
/j/
j • ј
boczne /l/
l • л
/ʎ/
lj • љ
drżąca /r/
r • р

Alfabet[]

Serbski bazuje na dwóch alfabetach: cyrylicy i łacince.

Upodobnienia[]

Upodobnienie to zmiana sposobu wymówienia głoski pod wpływem głoski sąsiedniej, może być fakultatywne lub obligatoryjne, nie zachodzi wewnątrz morfemu i na jego granicach.

 • /s z/ przed /ʃ tʃ tɕ dʒ dʑ/ przechodzi w [ʃ ʒ] - upodobnienie pod względem miejsca artykulacji[3]
  • np. s ćebetom [ʃ tɕebetom]

Akcent[]

 • długi opadający i rosnący
 • krótki opadający i rosnący

Dystrybucja[]

 • akcenty opadające występują tylko na pierwszej sylabie wyrazu (wyjątek stanowią wyrazy pochodzenia obcego)
 • wyrazy jednosylabowe mają wyłącznie akcenty opadające
 • akcent nie może być przenoszony na enklitykę
 • ostatnie sylaby wyrazu nie mogą być akcentowane
 • akcent rosnący nie występuje na ostatniej sylabie wyrazu, ani na ostatniej sylabie przed enklityką

Kolejność enkliktyk[]

 • a) forma pytajna "li"
 • b) enklityki czasownikowe z wyjątkiem "je"
 • c) forma zaimkowa w celowniku
 • d) forma zaimkowa w dopełniaczu
 • e) forma zaimkowa w bierniku
 • f) forma zwrotna "se"
 • g) enkliktyka "je"
  • np. Dopea ga mu je.

Przypisy[]

 1. Rozróżniane są warianty długie i krótkie samogłosek.
 2. 2,0 2,1 Głoski występujące tylko w dialekcie czarnogórskim.
 3. Spółgłoski dziąsłowe stają się zadziąsłowe.
Advertisement