Conlang Wiki
Advertisement

Języki kirylindyjskie (KPB: kirilindelu yelzu, KFV: kirilindeşu elzum) to języki sztuczne, których autorem jest Karol Serpentinius Biegała. Język kirylindyjski w wersji PiBet powstaje od września 2006 roku, zaś wersja FiVit od stycznia 2008 roku.

Historia[]

Gdy język zaczął powstawać autor kierował się kilkoma zasadami. Międzynarodowym słownictwem, prostą gramatyką oraz zapisem fonetycznym czyli jedna litera odpowiadała jednej głosce. Niestety udziwnienia jakie wystąpiły w początkowej fazie tworzenia doprowadziły do reformy języka. Rok później autor odszedł od 10 czasów, udziwnienia ortograficznego jakim było q jako ka końcowe oraz dwuznaków bh i ph oznaczające /β/ i /ɸ/ , a zastępujące /v/ oraz /f/, które autor nie używał w nowym tworze. Pod koniec 2007 roku powstaje pomysł Kirylindyjskiego Internetowego, czyli uproszczonej wersji już z f oraz v. Słownictwo miało być łacińsko-angielskie dla szybkiego opanowania języka. Gramatyka prawie zerowa. Lecz stało się inaczej. Stara wersja języka uprościła się, zaś nowa zdobyła kilka nieregularności, bardzo romańskie słownictwo i diakrytyki. Od 2008 roku powstają dwa osobne języki kirylindyjskie, czyli PiBet i FiVit.

Zapis i wymowa[]

Litera PiBet FiVit
A a /a/ /a/
B b /b/ /b/
C c /ʧ/ /k/, /ʧ/ przed e, i, y
Ç ç nie występuje /s/
D d /d/ /d/
E e /ɛ/ /ɛ/, /je/ na początku słowa
F f nie występuje /f/
G g /g/ /g/
H h /ɣ/ /x/
I i /i/ /i/, /j/
J j /ʒ/ /ʒ/
K k /k/ /k/
L l /l/ /l/
M m /m/ /m/
N n /n/ /n/
O o /ɔ/ /ɔ/
P p /p/ /p/
Q q już nie występuje /k/ przed e, i oraz y
R r /r/ /r/
S s /ʃ/ /s/, /z/
Ş ş nie występuje /ʃ/
T t /t/ /t/
U u /u/ /u/, /w/
V v /w/ /v/
W w nie występuje /v/
Y y /j/ /j/
Z z /z/ /z/
Dwuznaki PiBet FiVit
Dj dj /ʤ/ nie występuje
Dz dz /ʣ/ /ʣ/
Ss ss /s/ /z/
Tz tz /ʦ/ /ʦ/

Zmiany w zapisie i wymowie[]

W języku PiBet we wczesnym stadium rozwoju występowały dwa dwuznaki bh oraz ph, które były odpowiednikami dla v oraz f, które nie występowały. Z początku również /k/ występujące na końcu tematu słowa było zapisywane za pomocą q. Współcześnie zostało to ujednolicone.

Wczesny PiBet Współczesny PiBet Polski
bhaze f bazos¹ n wazon
philozophi pilozopi filozofia
muziqe muzike muzyka

¹ zmieniono rodzaj gramatyczny dla odróżnienia od baze czyli baza.

Z początku FiVit był zapisywany bez diakrytyków, co w komunikacji internetowej ułatwiało zapis języka. Lecz niektóre problemy z odczytem doprowadziły do reformy zapisu i powstania nowych znaków w alfabecie kirylindyjskim FiVit.

Wczesny FiVit Współczesny FiVit Polski
enciclupedi ençiclupedi encyklopedia
englesce engleşe angielski
generele jenerele generalny
cuerer qerer lubić
musicke musiqe muzyka

Dopuszczalne jest pisanie ç jako ss oraz ş jako sc, gdy nie mamy klawiatury przystosowanej do ortografii kirylindyjskiej.

Husycka opcja zapisu PiBetu[]

Hussel PiBet Wymowa
A a A a /a/
B b B b /b/
C c Tz tz /ʦ/
Č č C c /ʧ/
D d D d /d/
Đ đ Dz dz /ʣ/
Ď ď Dj dj /ʤ/
E e E e /ɛ/
G g G g /g/
H h H h /ɣ/
I i I i /i/
J j Y y /j/
K k K k /k/
L l L l /l/
M m M m /m/
N n N n /n/
O o O o /ɔ/
P p P p /p/
R r R r /r/
S s Ss ss /s/
Š š S s /ʃ/
T t T t /t/
U u U u /u/
V v V v /w/
Z z Z z /z/
Ž ž J j /ʒ/

Słownictwo[]

Obie wersje kirylindyjskiego mają zapożyczane słownictwo z innych języków. Wspólne słowa nie są zbyt częste, ponieważ PiBet to głównie leksyka słowiańsko-germańska, a FiVit romańsko-angielska.

PiBet FiVit Polski
yelz elz język
hradz çite miasto
dom case dom
duh dun bóg
yeneral jeneral generał
belj serpent wąż
holelb columb gołąb

Zobacz też[]

  • PiBet
  • FiVit
Advertisement