Conlang Wiki
Advertisement

Jedność pod Mazdą (per. Yegānegi zir Māzda, med. Yegānegeya zir Ōrmazza) to ustanowiony 16 kwietnia 1888 roku hymn Persji i Medii. Jego autorem jest anonimowy średniowieczny mag.

Oficjalne słowa perskie[]

Sorud-e yegānegiy zir Māzda ghekhāni,
Dahye-e ēsli endar ebāda nehāni,
Azakhšan-e weyhu wāgarān wefaryāi,
Endar ruzāšerāh-e bohron baliyāi!
Wāga, kān zaratoštrihu fewāhai
Wo, patrešon, Pārsamādarāh rebehai!
Yegānegi! Yegānegi zir Māzda!
In ēzodigiya azaye nēžad baraye nawa!
Yegānegi! Yegānegi zir Māzda!
Kān Pārsa uta Māda in yek kešwa!

Oficjalne słowa medyjskie[]

Soruz yegānegey zir Ōrmazza ghaikhāni,
Zahye bunkāyo enzar ghebāza asāni
Wo azpakhšem huwei yazārān waifaryāi,
Enzar čeruzāšerāh boghon baliyāi!
Yazā, edon zarātuštrihu faiwāhai,
Sezah, patreš mek, Pārsamāzarāh puiwehai!
Yegānegeya! Ōya zir Ōrmazza!
Ain ezozīgheya ažaye rēzaz arare mefa!
Yegānegeya! Ōya zir Ōrmazza!
Kān Pārsa ut Māza ain yikey khešfa!

Tłumaczenie polskie[]

Niechaj pieśń jedności pod Mazdą nam brzmi,
Niech trwa prawdziwy kraj w Pana świątyni
I ludu ziemi chwal wciąż Boga swego,
W święto główne głoś wszędzie chwałę Jego!
Naszą wiarę z wyznawcami weź, Boże,
Wielki: Persomedię jedność wspomoże!
Ta jedność! Pod Mazdą jedność!
To prawdziwa jest od przodka dla wnuka wolność!
Ta jedność! Pod Mazdą jedność!
Dzięki niej Persja oraz Media to jedno państwo!
Advertisement