Conlang Wiki
Advertisement

Kategoria gramatyczna (semantyczna) jest to zespół pojęć, które wyrażają znaczenia z tej samej dziedziny, kontrastują między sobą i często są wyrażane w zbliżony sposób (np. przez szereg sufiksów albo czasowników posiłkowych). Kategoriami gramatycznymi są:

Co jest kategorią gramatyczną, a co nie, różni się w zależności od języka. Na przykład rodzaj jest kategorią gramatyczną w językach indoeuropejskich, ale nie w językach uralskich czy w baskijskim.

Advertisement