Conlang Wiki
Advertisement

Kaurai Gur to region Seleny Północnej, a w przeszłości niezależne państwo, którego mieszkańcy znani są jako Kaureguranowie (wspólny: Kaurêgurana). Region ten zamieszkiwany jest niemal wyłącznie przez Ronanów, którzy nastawieni są pogardliwie lub wręcz agresywnie do innych ras, stąd Kaurai Gur znane jest jako centrum ronańskiego rasizmu i nacjonalizmu.

Kultura[]

Tradycja Kaurai Gur oparta jest na elementach monarchicznej tradycji Atreji ("Starej Seleny"), wymieszanej ze skrajnym szowinizmem i ksenofobią. Władzę sprawuje król, określanym tytułem marsa, wybierany na drodze elekcji przez kauregurańską szlachtę. Marsa cieszy się raczej powszechnym poparciem, choć co niektórzy kaureguranowie kwestionują jego władzę czy politykę.

Język kauregurański jest blisko spokrewnio ze wspólnym, choć istnieją między innymi pewne różnice; kaureguranowie z oczywistych powodów nienawidzą belańskich i nissajskich zapożyczeń. Oficjalną religią regionu jest tradycyjna religia ronańska (szczególnym szacunkiem cieszy się bogini Lauren), a kulty bogów innych ras, czy też kult Mitry, nie są tolerowane.

Pomimo izolacjonizmu społecznego i nietolerancji, Kaurai Gur jest raczej wysoko rozwinięte, a odsetek aliteratów i przestępców jest bardzo niski w porównaniu z resztą Seleny Północnej, czy nawet Miastem.

Historia[]

Kaurai Gur założone zostało w drugim wieku po założeniu Al-Dar przez atrejskich Ronanów. O ile Miasto powstało bezpośrednio po wybuchu zarazy w Atreji przez uciekinierów, o tyle "ojcowie założyciele" Kaurai Gur pochodzili z jednego z pomniejszych państw, jakie po wybuchu zarazy i klęskie ekonomiczno-politycznej Atreji powstały.

Atreja rozrastała się, z początku utrzymując kontakty handlowe z Miastem, ale pod koniec szóstego wieku zapanował ruch nazwany "odnową moralną", przez który utworzyła się "tożsamość rasowa" kauregurańskich Ronanów i przyjazne kontakty z Miastem powoli były zarzucane. Wreszcie, ówczesny marsa wypowiedział wojnę Miastu, "zdrajcom rasy", która miała miejsce w latach 613-614. Wojska Al-Dar, wspierane przez powstałą kilkadziesiąt lat wcześniej organizację Manke-Czelu odniosły niekwestionowane zwycięstwo nad Kaurai Gur, tym samym ukrócając jego zapędy ekspansjonistyczne. Region ten najpierw stał się zewnętrzną kolonią Miasta, a niedługo później włączony został do Seleny Północnej. Obecnie, Miasto zastrzega sobie możliwość wkroczenia do Kaurai Gur w każdej chwili w wypadku zamieszek lub nawołań do kolejnych konfliktów na tle rasowym.

Pomimo tego, po Wielkiej Wojnie (w latach 709-710), na terenach Al-Dar pojawiła się zauważalna populacja kaureguranów lub osób z nimi związanych, nawołujących do polityki represyjnej względem Nissajów (z niewielkim skutkiem).


Advertisement