Conlang Wiki
Advertisement

Rasy

W świecie Kiel. (tak na niego mówią tamtejsi ludzie) istnieje 8 ras, które tworzą dwie hierarchie toczące ze sobą bezlitosną wojnę:

Po prostu walczą od zawsze, chyba w całym nieskończonym świecie. Taki walar rozwiązuje w pamięci równania trzeciego stopnia, ale nie zastanawia się, dlaczego walczy z oromami, a koboldy tępi jak muchy.

Języki

Języki w każdej hierarchii są podobne. Języki hierarchii ludzi są fleksyjne i nominatywne, z szykiem SVO i palatalizacją, a krasnoludów - alteracyjne i ergatywne, z szykiem OVS i labializacją. W miarę rozwoju zwiększa się liczba głosek, a języki dążą do aglutynacji (u oromów - opartej na infiksach).

Ponieważ w językach koboldów i skrzatów nie odróżnia się mianownika i biernika, szyk i "ergatywność" się neutralizują, z wyjątkiem zdań nieprzechodnich. Do tego hierarchia krasnoludów używa, dla czasowników typu dać, kraść absolutywu w miejsce polskiego celownika.

Ciekawe jest jedno słowo spotykane w kilku językach: łaba - kobold-mężczyzna po koboldziemu. w języku skrzatów przybiera postać łepe (wym. [łepie]), podobnie łepe w języku ludzi. Za to, ponieważ ludzie tak mówią, forma łati to po koboldziemu człowiek.

Religie

Obie hierarchie, chociaż nie zdają sobie z tego sprawy, mają podobny system wierzeń. Trzy odwieczne religie: politeistyczna, monoteistyczna i panteistyczna oraz niezliczone reformowane. Wszystkie traktują się tolerancyjnie.

Ciekawą, chociaż dość rzadką religią ludzkiej hierarchii jest pewien szczególnie dogmatyczny odłam politeizmu. Uznają 21 najwyższych bogów, wszystkich równych sobie. Każdy z nich ma swoje imię i funkcje. Poza tym mają rozmaitych niższych bogów, których już oficjalnie nie klasyfikują i 13 naczelnych złych bogów. Ogólnie unikają ich badania, ale trzynastego uznają za fajtłapę, który bywa dobry. Należy mu pochlebiać, a nawet oszukiwać go, aby czynił dobro, zwłaszcza że dysponuje mocami, którymi nie dysponują dobrzy bogowie. Jego kult, oparty m. in. na liczbie 78 (6*13), może się kojarzyć z naszym satanizmem, chociaż jest oficjalnie popierany przez przywódców tej religii i nie ma nic wspólnego z fascynacją złem czy sprzeciwem wobec kultu dobrych bogów. W przeciwieństwie do wielu innych politeistów, absolutnie nie uznają monoteistycznego Boga i uważają go za dzieło 13 złych bogów. Religia jest szczególnie pospolita wśród skrzatów, chociaż do jej największym teologiem był oczywiście walar (inaczej pewnie dawno daliby się nawrócić na inne religie).

Ludzie i ich hierarchia uważają za szczęśliwe liczby 12 i 7, za pechowe - 6 i 13. Krasnoludy i ich hierarchia odwrotnie.

Zwyczaje

W typowej wiosce mieszka jedna rodzina walarów, ok. 5 rodzin elfów, 25 - ludzi i 125 - skrzatów. Wszyscy pracują wspólnie zgodnie ze swoimi umiejętnościami. Tradycyjnie wyższe rasy zapraszają na posiłki niższe. (Podpłomyki skrzatów nie mogą się równać z kuchnią ludzi, a ta z frykasami elfów i tym bardziej walarów.) Analogicznie jest w hierarchii krasnoludów.

Skrzaty zbierają jagody, a koboldy raczej grzyby. Przy tym hierarchia krasnoludów zaczyna rok jesienią, a ludzka wiosną. Może z powodu bujniejszego owłosienia krasnoludy wolą zimę od lata.

Advertisement