Conlang Wiki
Advertisement

Kiwu (kivu) - aukslang autorstwa Miłegoa0.

Fonologia[]

Fonologia dialektu standardowego.

Spółgłoski[]

nosowe zwarte szczel. inne
warg. m b p v
dziąs. n d t s l
zadziąs.
j

c
ʃ
x
tylne g k h

Samogłoski[]

przednie tylne
przymkn. i u
średnie e o
otwarte a

Dialekty[]

Tabela przedstawia odwzorowania rodzimych zestawów głosek na fonologię kiwu z punktu widzenia użytkowników różnych języków.

indoeuropejskie (naturalne)[]

Fonem pol. ros. jug. ang. niem. hol. hisz. port. wł.
V
a ä a a ʌ a a a a
e ɛ e e ɛ ɛ ɛ e ɛ e
i i i i iː ɪ i i i i
o ɔ o o ɔː ɔ ɔ o ɔ o
u u u u uː ʊ u u u u
N
m m m m m m m m m m
n n n n n n n n
T
p p p p p p p p
b b b b b b b b b b
t t t t t
d d d d d d d
c t͜ʃ t͜ɕ t͜ɕ t͜ʃʲ t͜ʃ t͜ʃ t͜ʃ
j d͜ʒ d͜ʑ d͜ʑ d͜ʒʲ d͜ʒ ʒ ʝ ʒ d͜ʒ
k k k k k k k k
g g g g g g g g g g
S
v v v ʋ v v ʋ v v
s z z z z z z θ z z
l l ɫ l l l l l l l
x ɕ ʃ ʃ ʃʲ ʃ ʃ s ʃ ʃ
h x x x h h x x ʁ -

nieindoeuropejskie (naturalne)[]

Fonem węg. arab. pers. mand. jap.
V
a aː ɒ a ɒ a a
e eː ɛ aj e e e
i i i i i i
o o aw o o o
u u u u u ɯ͡β̞
N
m m m m m m
n n n n n n
T
p p f p p
b b b b p b
t t t t
d d d t d
c c͜ç t͜ʃ t͜ʃ̺ʰ t͜ɕ
j ɟ͜ʝ d͜ʒ d͜ʒ t͜ʃ̺ ʑ d͜ʑ
k k k k k
g g ɣ g k g
S
v v w v w ɰ͡β̞
s s z z s s
l l l l l ɺ
x ʃ ʃ ʃ ʃ̺ ɕ
h h h h x h

konlangi[]

Fonem kiwu esp. ęm. ker. ni. nol.
V
a a a ʌ ɑ a a,ɐ
e e e e e e ɛ,e
i i i i i i i
o o o o o ɔ,o
u u u u ɯ u u
N
m m m m m m m
n n n n n n
T
p p p p p p p
b b b p b p b b
t t t t t t
d d d d d d
c t͜ʃ t͜ʃ t͜ɕɕ t͜ʃ
j d͜ʒ d͜ʒ ʑ d͜ʒ
k k k k k k k
g g g g g k g g,ɣ
S
v v f v v v v w
s z s z s s
l l l ɾ l l
x ʃ ʃ ɕ ʃ ʃ̺ ʃ
h h h h x h

Słownictwo[]

wolne
poimki (jedna mora, CV)
rdzenie (jedna sylaba, CVC), max dwa użycia sylaby
rdzenie (dwie sylaby, CVCV), max cztery użycia sylaby
rdzenie (różne użycie, CVC i CVCV), max trzy użycia sylaby
zajęte (rdzenie)
a (jeden) e i (inesyw) o u (posesyw)
m- ma me mi mo mu (wiele)
n- na (agens) ne ni no nu
b- ba (ja) be bi bo bu
d- da de di do du (dwa)
j- ja je ji jo ju
g- ga ge gi go
gos (pisać)
gu
p- pa pe pi po pu
lapu (ćwiczyć)
t- ta te ti to (rzecz) tu
c- ca ce ci (trzy) co cu
k- ka ke (pytanie) ki
kivu (kiwu)
kilu (język)
ko ku
v- va ve vi vo vu
kivu (kiwu)
s- sa se si so su
x- xa xe xi xo xu
h- ha he hi ho (przeczenie) hu
l- la
lapu (ćwiczyć)
le (robić) li lo lu
kivu (język)
Advertisement