Conlang Wiki
Advertisement
ARCYJAART AHTIALII
KoronetoLaiNila
Partia polityczna: ATP
Poprzednik: Deznet Bozin
Okres urzędowania: od 3 grudnia 1907
do 20 lipca 1914
Następca: Yletti Ibas
Stan cywilny:
W latach sprawowania władzy
Mężatka. W związku z:
Netyriâd Yytin Ai
Artykuł dostępny w językach: Ahtialedai, Polski

Koroneto Lai-Niŀa (aht. Ко́ронєто̀ Ља́і-Ніла́) (Ur. 12 grudnia 1886 roku w Palan, zmarła 6 lipca 1962 w Harnii) - ahtialańska cesarzowa (rządy 1907 - 1914) suarniańskiego pochodzenia, bojowniczka pokoju, autorka trzech książek (Cud spokoju, Jesteśmy przeciwko wojnie i Dziewczyna pustyni), należała do partii ATP; laureatka nagrody pangolina, czterech srebrnych pancerników oraz różnych pokojowych wyróżnień; w tym makracki Dar szacunku.

Mikirōmi Hnejs (Мікірώмі Хнє́јs) był biednym podróżnikiem. Wraz z żoną często podróżował po całym kontynencie. Ich córka, Koroneto, urodziła się na skraju miasta Palan w 1886 roku, gdzie cała rodzina była zmuszona zamieszkać. W tych czasach w Suarnie prowadzono intensywne poszukiwania wody pitnej; rzeki wysychały z powodu fali upałów i suszy. Mikirōmi Hnejs zmarł w 1890 roku, a jego żona ze zgryzoty rok później. Spadek pozwolił na zakup własnego şoodu(rodzaj latającego roweru z asininą), którym podróżowała sama przez następne lata. Trudniła się lekkim transportem wraz ze starszym o sześć lat Makratem Trraistar Ahdustrodą (mak. Trraistarrŭ Ahdustroda, aht. Траиsтар Аҳдуsтрода), który pomagał jej w pracy. W 1895 roku w Harnii oboje postawili Ahtialańczykom pomnik ku pamięci zamordowanego arcyjaarta Kharbavotlu Iterity. Dzięki współpracy Koroneto z Trraistarem stosunki Ahtialii z Makratią uległy polepszeniu.

W 1898 roku Trraistar Ahdustroda został brutalnie zamordowany przez nieznanych napastników, a jego ciało zmasakrowane w nocy nabito na pal przed budynkiem ambasady makrackiej z karteczką w języku makrackim:
"Makrackie ocenzurowano trzymajcie się z dala od ahtialańskiej ziemi"
Wstrząs, jaki przeżyła Lai Niŀa, na sześć dni wyłączył ją z życia publicznego, w którym odgrywała już większą rolę jako ambasadorka Ahtialii. Dzięki pogodnemu usposobieniu siódmego dnia zerwała z żałobą i wyruszyła do Otry, gdzie osobiście przeprosiła dosta Makratii Tylermana Idnai, który w swoim słynnym geście obiecał działać wśród swego ludu, by zapobiec takiej nienawiści, a Koroneto obiecała mu to samo. W 1899 roku wystąpiła przed tłumem w Harnii, następnie w Quilkaç, Tido, Katirtm i Huknie, gdzie w swoim przemówieniu otwarcie ukazywała swoją pogardę dla skrajnych nacjonalistów. W Quilkaç zapowiedziała, że będzie ubiegać się o stanowisko arcyjaarta i już w lutym 1900 roku została Jaartem ds. zagranicznych. W roku 1901 wyszła za swojego doradcę, tak jak ona pochodzącego ze Suarny Netyriâda Yytina Ai. Na jej uroczysty ślub w Palan przyjechało dwa miliony osób z całego kontynentu, także z Makratii. Z tej okazji ułaskawiono czterech niebezpiecznych przestępców, z których trójka nigdy więcej nie popełniła nawet żadnego wykroczenia. W 1902 rozpoczęła reformę, między innymi pozwoliła Makratom na osiedlanie się w Ahtialii i zakładanie firm. Zwolennicy Lai Niŀy szybko znaleźli się w innych krajach ahtialańskich. Zwolennicy w rządzie Ahtialii szybko nawiązali z nimi łączność i w 1904 roku pakt z 1889 roku, zapewniający Ahtialii, Ȳnyti, Unakcie i Suarnie wzajemną pomoc, został szybko odnowiony. Charyzma Koroneto Lai Niŀy i sukces drugiego paktu sprawiają, że niemal nie dochodzi do zjednoczenia państw ahtialańskich jako Ahtialia "na własną prośbę"(myśląc realnie oznaczałoby to wchłonięcie do Ahtialii pozostałych państw), lecz Ahtialańczycy, obawiając się powstań i zrywów patriotycznych odmówili. Arcyjaart Deznet Bozin na prośbę ludu zezwolił na wielopartyjność i wśród nowo powstałych partii największym poparciem cieszyła się ATP.

Poprzednik
Deznet Bozin
1903 - 1907
Flagaahtialii
Koroneto Lainiŀa
1907 - 1914
Następca
Yletti Ibas
1914 - 1917
Flagaahtialii Portal Ahtialia - dostęp do artykułów Conlanger Wiki dotyczących Ahtialii.
Advertisement