Conlang Wiki
Advertisement

Królestwo Północne - jedno z królestw Ecji.

Historia[]

W starożytności na terenie Królestwa Północnego znajdowało się wiele małych państewek zamieszkiwanych przez plemiona baukaskie. Ekspansja ludów staroeckich na te tereny nastąpiła prawdopodobnie pod koniec średniowiecza. W wyniku wędrówki ludów powstały trzy duże księstwa: eckie Sawallon[1] (dzis. Sovalrun) i Mereka (Merakat) na południowym zachodzie oraz baukaski Chwubraś (ęm. Kufbarzit, ch. Yxvbrjx).

Podczas zimy tysiąclecia 1543/1544 w Górach Baukaskich przebywał Rallat. Przepowiedział on temu regionowi początek okresu mroźnych lat, który trwa do dziś. Temperatury w Baukazji należą do najniższych w Euremice Północnej.

W wieku XVII Królestwo Północne zjednoczyło się z Królestwem Wschodnim i włączyło do siebie tereny Beżadatu Północnego i części Królestwa Zachodniego, które niebawem upadło.

Przypisy[]

  1. Podobno z Sawallonu pochodzi Sobal.
Advertisement