Conlang Wiki
Advertisement

Królestwo Phô (12-567); (569-703 pod panowaniem osońskim nieform. jako Król. Saidê);(rest. 703-967)- państwo kilungijskie, monarchia feudalna ze stolicą w Pôsū.

Królestwo Phoe

Flaga Królestwa Phô, używana przez dynastię Hi (12-567) i ponownie przez dynastię Gātâ (719-920). Złota barwa symbolizuje pobożność, czarna boską moc, ciemnobłękitny trójkąt zaś bezmiar chwały królewskiej i Niebo. Razem oznaczają idealną kompozycję żywiołów. Widoczne na trójkącie okolone żółtym konturem czarne koło i wpisane w nie czerwone wyrażają boski porządek kosmiczny i państwowy. Ciemnozielony pas symbolizuje władzę królewską. Napis na sztandarze głosi ; "Chwała Niebu" (Ta' ku' Bāse).

Historia[]

I Królestwo Phô (12-567)[]

Początkowo rozwijało się pod rządami założycielskiej dynastii Hi (12-567), której pierwszym władcą z tytułem królewskim ( był dotychczasowy wielki książę Gôru. Zlikwidował on ciążący krajowi system feudalny tânha na starych zasadach z wyzyskującymi chłopów możnymi i bogatymi posiadaczami. Po intronizacji na króla (sajâ) władca uporządkował system administracji, podzielił kraj na prowincje (kālu), zaś te na powiaty (rorhu). Promował teatr i malarstwo, budował pałace, świątynie, nowe wsie i miasta, próbował ulżyć chłopstwu poprzez zmniejszenie danin. Nadał też wiele ziem klasztorom i animistycznym świątyniom. Stały się one źródłem prawa i kultury, jak np. spisana już w czasie II Królestwa, w 901 r. "Gwiaździsta kronika" (Saemrhâlí).Kolejni władcy z reguły kontynuowali tę politykę, często jednak wplatując się w lokalne spory, jak np. synowie Gôru, bracia Heitagô, Mabbah, Saa i ich siostrzeniec Rēhimi, którzy, walcząc o władzę, wzajemnie się obalali i tak rządzili przez kilka miesięcy każdy, często przywracając swe symboliczne panowanie poprzez zdobycie stolicy; od 41 do 48 r. Spór ostatecznie wygrał Heitagô, i tak obalony po 4 miesiącach przez wuja, Arêsô. Ten sam król rządził jeszcze wcześniej po śmierci ojca od 29 do 30 r.., obalony przez siostrzeńca, Rē. Po kilku latach na tron wrócił książę koronny. Tak więc, sumując, Heitagô panował aż pięć razy, ostatecznie usunięty, więc na nic zdały się bratobójcze swady. Innym razem Antê Sajâ, który popadł w konflikt z kuzynem Jihenem Taighâ, rządcą prowincji Segōl, który w efekcie go obalił w 357 r.. Pokonany król szybko pokonał jednak kuzyna i jego osadzone na tronach marionetki, wkrótce jednak obalony, nie powrócił już do władzy, zaś Jihen, mimo, że panował znów w latach 368-369, został wygnany przez bratanka, Hôrô, a wkrótce otruty. Jak widać, rodzinne spory nie należały wtedy do najłagodniejszych. System sądowy Królestwa, działajacy oficjalnie pod patronatem króla, często popadał w patologie, jak np. korupcję i protekcjonizm, co nie pozwalało na sprawiedliwe rozstrzyganie sporów wśród książąt, a czasem nawet wśród drobnych posiadaczy. Mówi nam o tym "Gwiaździsta kronika" :"W dwudziestym piątym roku panowania Wielkiego Hosū Sajâ [tj. w 432 r.] grupa dzierżawców z Doliny Południowej dała rządcy królewskiemu [ namiestnikowi] petycję, która głosiła wielką niesprawiedliwość [tamtejszego] pana Hôrhyo z rodu sławnych Péng. Wypasał on bowiem na własne życzenie owce szlachetne z Wielkiego Cesarstwa Nadmorskiego [tj. z Higanii] sprowadzone. Zadeptały one całośc plonów ubogich tych ludzi. Rządca sprawę przemyślał i skierował do sądu głównego [stołecznego]. Jako że tamtejszy ławnik był z owego rodu [Péng], nie podjął tego problemu, a i innych namówił, by petycję zignorowali. Gdy o tym zrządzeniu dowiedział się Wielki Król Kilungii, nie posiadał się ze złości i kazał natychmiast inny szlak zwierzyny wyznaczyć i odszkodowania dzierżawcom wypłacić, zaś krnąbrnych sędziów kazał nieodwołalnie usunąć." (§ 51) Jak widać, można było doczekać się sprawiedliwości, choć czasem jedynie na najwyższym szczebllu, trzeba było mieć tez szczeście- nie każda sprawa trafiała rzecz jasna przed oblicze króla.

Advertisement