Conlang Wiki
Advertisement

Kyrgi to ludzie z planety Yrg (87639.189081.133678-1.2.1), drugiej zamieszkanej planety w naszej galaktyce. Wykazują symetrię trójkrotną i biochemię zgodną z ziemską (możemy oddychać ich powietrzem, a nawet jeść ich żywność).

Informacje odnoszą się do Kyrgów pierwszego rzutu, jeśli nie zaznaczono inaczej.

Planeta[]

Yrg jest nieco większy od Ziemi, a jego gwiazda nieco czerwieńsza. Doba trwa 24 ziemskie godziny i 12 minut, a rok 356,4 ziemskich dni.

Za czasów Kyrgów pierwszego rzutu największy kontynent obejmował biegun południowy i miał olbrzymi półwysep sięgający za równik. (Państwa z tego kontynentu najczęściej należą do tych sojuszy, co człowiecze kraje Azji i Afryki.) Na wschód od tego półwyspu, na półkuli południowej znajdował się odpowiednik Europy o słabo rozwiniętej linii brzegowej. Na zachodzie znajdowały się, licząc od południa - odpowiedniki Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Australii. ("Ameryka Południowa" była bliżej "Australii", niż "Ameryki Północnej".)

Wzrok[]

Kyrgowie mają trzy rodzaje komórek światłoczułych (człowieki mają trzy rodzaje czopków i pręciki) - jeden bez filtrów i dwa z filtrami ograniczającymi czułość na odpowiednio krótkie i długie fale. Przy tym cały zakres widzenia jest przesunięty w stronę dłuższych fal.

Mowa[]

Kyrgi drugiego rzutu posiadają trzy otwory służące do wydawanie dźwięku. W każdym z nich może się niezależnie pojawić jeden z czterech sposobów przymknięcia lub zwarcie i może drgać odpowiednik strun głosowych.

Daje to dziesięć głosek, umownie oznaczanych następująco:

t d
s z
r l
x e
h a

które występują trójkami prawie w każdym języku.

Najważniejsze są jednak przejścia. Minimalny zestaw, występujący w prawie każdym języku obejmuje pięć przejść - zwężenie, poszerzenie, udźwięcznienie, ubezdźwięcznienie i zwarcie (czasami realizują się dla dowolnego otworu albo dla określonego jednoznacznie w danej sytuacji).

W razie trudności przejścia zastępuje się innymi.

Intonacja ma mniejsze znaczenie, niż u ludzi. Liczba potrójna jest równie częsta, jak podwójna. Wyraz określający występuje zwykle po określanym. Dominują przedrostki oraz szyki OVS i OSV.

Kyrgoesperanto[]

Najpopularniejszy język sztuczny Kyrgów pochodzi z kraju, który należy do sojuszu, który nie ma członka wśród państw Ziemian drugiego rzutu i znany jest w Polsce pod dinoczłowieczą nazwą Huzrahba.

Język ma 36 przejść:

 • udźwięcznienia z l e a
 • ubezdźwięcznienia s r x h
 • zwarcia Z L E A S R X H
 • poszerzenia o jeden l\ e\ a\ r\ x\ h\
 • zwężenia o jeden z/ l/ e/ s/ r/ x/
 • poszerzenia o dwa E\ A\ X\ H\
 • zwężenia o dwa Z/ L/ S/ R/

Wyrazy zaczynają się od (eee).

Jeżeli nie można dokonać właściwego przejścia, to następuje udźwiecznia i ubezdźwiecznia się z tendencją do uśrednienia, zwarcie z tendencją do poszerzania, poszerzenie z tendencją do poszerzenia wyniku, zwężania z tendencją do zwężania, małe z tendencją do nie rośniecia, duże mogą zmaleć.

 • z > l e a
 • l > e z a
 • e > l a z
 • a > e l z
 • s > r x h
 • r > x s h
 • x > r h s
 • h > x r s
 • Z > L E A
 • L > E Z A
 • E > A L Z
 • A > E L Z
 • S > R X H
 • R > X S H
 • X > H R S
 • H > X R S
 • l\ > r\ e\ x\ a\ h\ E\ X\ A\ H\
 • e\
 • a\
 • r\
 • x\
 • h\
 • z/
 • l/
 • e/
 • s/
 • r/
 • x/
 • E\
 • A\
 • X\
 • H\
 • Z/
 • L/
 • S/
 • R/

Na przykład liczby

1 xh\ (eee)(eex)(eeh)
2 l/l/e\ (eee)(eel)(ell)(ele)
3 l/L (eee)(eel)(eed)(eel)
4 xa\A (eee)(eex)(eax)(etx)(eax)
5 Z/xZ (eee)(eez)(exz)(exd)(exz)
6 l/l/L (eee)(eel)(ell)(eld)(ell)
7 l/e\x (eee)(eel)(eee)(eex)
8 a\h (eee)(eea)(eeh)
9 a\hH (eee)(eea)(eeh)(eet)(eeh)
10 a\hH xh\ (eee)(eea)(eeh)(eet)(eeh) (eee)(eex)(eeh)
18 a\hHl/l/e\ (eee)(eea)(eeh)(eet)(eeh)(elh)(llh)(leh)
81 l/a\h (eee)(eel)(eal)(ehl)
729 EEl/ (eee)(eed)(eee)(eed)(eee)(eel)
1000 EEl/ l/a\hl/L a\hHl/L xh\ (eee)(eed)(eee)(eed)(eee)(eel) (eee)(eel)(eal)(ehl)(lhl)(lhd)(lhl) (eee)(eea)(eeh)(eet)(eeh)(elh)(edh)(elh) (eee)(eex)(eeh)

Rzeczowniki mają dwa rodzaje, czasowniki odmieniają się przez trzy czasy z trybem rozkazującym i przypuszczającym. Dwie liczby. Rolę przysłówków pełnią przymiotniki w rodzaju męskim. Szyk OVS, brak przypadków, język aktywny, przyimki zwykle na końcu. Odmiana przez przedrostki.

E- liczba mnoga
x- rodzaj męski
a\- rodzaj żeński
-a\l/- przymiotnik
Z/E\ - bezokolicznik
Z/E - tryb przypuszczający
Z/x - tryb rozkazujący
l/l/ - czas przeszły
l/A\ - czas teraźniejszy
l/E - czas przyszły

Kyrgopolski[]

Język Kyrgów z sojuszu Polski jest trudny. Pochodzą z niego polskie nazwy planety i jej mieszkańców:

 • Yrg - (lzl)(dzl)(zzl)(ddd)
 • Kyrg - (ttt)(rsr)(lzl)(dzl)(zzl)(ddd)

Matematyka[]

Dominuje system dziewiątkowy. Spotyka się też ślady systemów dwójkowego, szóstkowego i dwudziestosiódemkowego. Za szczęśliwą liczbę bywa często uznawane 11, a za pechową - 7.

Kyrgi mają wiele jednowyrazowych określeń na trójkąty: równoboczne, równoramienne, prostokątne, prostokątne równoramienne, różnoboczne, 30 60 90. Jeśli chodzi o czworokąty, mówią tylko o prostokątnych i równobocznych oraz foremnych (dwuwyrazowe nazwy).

Muzyka[]

U Kyrgów długości nut dzielą się na trzy części. Skala temperowana polega na podziale stosunku pi:1 na 11 części (u człowieków 2:1 na 12 części). Przy tym sąsiednie nuty różnią się o 2 i 5, tak że wszystkie tony są wykorzystane (u człowieków tylko siedem na raz).

Żywioły[]

Najpopularniejsza jest liczba trzech żywiołów - wiatr, ogień i lód.

Kalendarium[]

Kalendarium w latach ziemskich od odebrania sygnału z Pierwszej Planety przez mieszkańców Drugiej Planety:

 • 53 434 120. Ujawnienie się przed Kyrgami.
 • 105 435 689. Ujawnienie się przed Kyrgami drugiego rzutu.
 • 174 342 935. Ujawnienie się przed Kyrgami trzeciego rzutu.
 • 218 976 897. Ujawnienie się przed Kyrgami czwartego rzutu.
Advertisement