Conlang Wiki
Advertisement
lapeg
Lahveg
Sposoby zapisu: łaciński
Typologia: VSO
Faktycznie
Utworzenie: BartekChom w 2010
Cel utworzenia: język, który twórca potrafi wymówić
Klasyfikacja: języki sztuczne
 • artystyczne
  • lapeg
Lista conlangów
Pilcrow Ta strona może zawierać znaki Unicode.

Język lapeg (Lahveg /l̥ḁʘeɡ/) - język z rodziny remke.

Pisownia i wymowa[]

v [ʘ] c [ǃ] y[ǂ]
p t k
b d g [ɡ]
f s x
w [v] z q [ɣ]
m n l r
i u
e o
a
h - bezdźwięczność

/o/ odpowiada raczej [O], a /e/ - [E]. /ǂe/ to jednak raczej [ǂe].

< h > po samogłosce oznacza bezdźwięczność całej sylaby.

Budowa sylaby to (C)V(C), przy czym rozziew i zbitki spółgłoskowe są niedopuszczalne, a więc sylaba bez spółgłoski na początku zdaża się tylko na początku wyrazu, a sylaba zamknięta - na końcu.

Brak ubezdźwięcznienia w wygłosie.

Przy łączeniu słów między dwie spółgłoski wstawia się u, a między samogłoski c.

Składnia[]

Szyk zdania to VSO, a język jest akuzatywny, ale czasownik ściślej wiąże się z dopełnieniem niż z podmiotem. Ogólnie wyrazy określające znajdują się po określanym, a bliżej związane bliżej. W słowotwórstwie przedrostki i poimki.

Klasy[]

 • przedmioty nauralne
  • rośliny
   • drzewa
    • wodorosty
   • wodorosty
  • materiały (+ wszystko od mchu do Jowisza)
   • abstrakcje
  • przedmioty sztuczne
  • przedmioty długie
  • przedmioty płaskie
  • mężczyźni
   • zwierzęta (od żółwia lądowego i lisa)
    • zwierzęta latające
    • ryby i inne wodne
    • robaki (do szczurów)
    • stwory (krokodyle, strusie, kangury itp.)
   • kobiety

Zapożyczenia[]

 • historia - ihsora
 • geografia - gecohgafa
 • fizyka - fizika
 • matematyka - matematika

Przykład[]

 • "Płetwy" małpy przypominają ręce.
 • Rahqobo u vohnab es ilamer oluxer es.
 • rahqobo - przypominać
 • u - liczba mnoga czasownika
 • vohnab - "płetwa" (kończyna istot żywych nie będących zwierzętami)
 • es - liczba mnoga rzeczownika
 • i- - zon z logicznego języka
 • lamer - małpa
 • ol- - biernik
 • xer - ręka

System piątkowy

 • 1 - xal /xal/
 • 2 - ce /ǃe/
 • 3 - ob /ob/
 • 4 - mal /mal/
 • 5 - peh /p̥e̥/
 • 25 - pey /peǂ/
 • 625 - pepey /pepeǂ/
 • 6 - peh xal /p̥e̥ xal/
 • 7 - peh ce /p̥e̥ ǃe/
 • 8 - peh ob /p̥e̥ ob/
 • 9 - peh mal /p̥e̥ mal/
 • 10 - ce peh /ǃe p̥e̥/
 • 23 - mal peh ob /mal p̥e̥ ob/
 • 1000 - pepey ob peh pey /pepeǂ ob p̥e̥ peǂ/
Advertisement